programmas

Aicinām pieteikties programmai “Young Innovators 2022”


Vides izglītības fonds sadarbībā ar RTU / EIT Climate-KIC Hub Latvia aicina skolas pieteikties programmai “Young Innovators”, kas ir eksperimentāla programma 13-18 gadus veciem  jauniešiem par problēmu risināšanu un inovāciju un pārmaiņu radīšanu ar sistēmiskās domāšanas pieeju. 


Programma piedāvā pedagogiem apgūt jaunus, radošus veidus darbam ar skolēniem, pielietojot inovatīvas metodes un veicinot vides un klimata tēmu iesaisti jebkurā mācību priekšmetā; skolēniem - stimulēt uzņēmējspējas, pašvadītu mācīšanos un sociālās prasmes, strādājot pie projekta veida izaicinājuma risināšanas vides un klimata jomā. 


Plānotās aktivitātes:

-tiešsaistes un klātienes mācības par metodēm un pieeju pedagogiem (augusts un rudens periods),

-pedagogu darbs ar skolēniem, pielietojot sistēmiskās domāšanas un problēmrisināšanas metodes, integrējot stundu plānus savā mācību darbā (septembris - decembris);

-regulāras tikšanās, lai dalītos pieredzē un iedvesmotos tālākam darbam;

-hakatons skolēnu komandām (novembris).


Piedāvātās metodes un pieejas var izmantot darbā ar jauniešiem dažādos mācību priekšmetos, kā arī ārpus mācību stundu aktivitātēs.


Semestra otrā pusē, balstoties uz darbu stundās, būs iespēja pieteikties uz projektu konkursu, kur iegūt finansiālu atbalstu skolēnu idejas realizēšanai.


Rudenī plānots vides un klimata hakatons (ideju ģenerēšana) jeb “Young Climathon”, kur dažādi izaicinājuma devēji piedāvās problēmsituācijas un skolēni izstrādās idejas/risinājumus. Labākajiem risinājumiem būs iespēja saņemt atbalstu ideju attīstīšanai.


Programmas aktivitātes plānotas no 2022. gada jūnija līdz decembrim, apgūstot pieeju un sniedzot skolēniem metodisku atbalstu, virzot viņus ideju attīstības procesā, īstenojot vismaz 4-6 mācību stundas ar vienu skolēnu grupu/klasi.


Pirmā tikšanās notiks 14.jūnijā pl.15.00 (informācija sekos), kur tiks sniegta plašāka informācija un jūs varētu sākt plānot nākamo mācību semestri (augustā skolotāju tikšanās un pēc tam darbs skolās). 


Pieteikties aicinām vismaz divus skolotājus no skolas, aizpildot reģistrācijas formu TE līdz 2. jūnijam. Atbilde par piedalīšos programmā tiks sniegta līdz 6. jūnijam. 


Papildu atbildes vari saņemt, rakstot  uz kristiana.grike@gmail.com un santa.krastina@rtu.lv.


Šajā saitē varat iepazīties ar divu minūšu garu video ar pieredzes stāstiem no 2020. gada. 

Ieskatam aicinām ieskatīties skolotāju rokasgrāmatā šeit un pieredzes stāstu apkopojumā šeit.


Eiropā programma tiek ieviesta jau ceturto gadu un Latvijā jau otro gadu Rīgas Tehniskajai universitātei sadarbībā ar Ekoskolu tīklu.*RTU ir EIT klimata zināšanu un inovāciju kopienas «EIT Climate-KIC» partneris kopš 2016. gada. Nodrošinot iespējas Latvijas studentiem, zinātniekiem, jaunuzņēmumiem un dažādu jomu profesionāļiem attīstīt uzņēmējdarbības prasmes, vienlaikus radot risinājumus klimata izmaiņu samazināšanai, RTU stiprina klimatam draudzīgas uzņēmējdarbības un zaļo tehnoloģiju attīstību Latvijā.visi jaunumi