programmas

saites

Starptautiskais Vides izglītības fonds un tā programmas

FEE - www.fee-international.org

FEE Ekoskolu programma – www.ecoschools.org

FEE Zilā Karoga programma – www.blueflag.org

FEE Jauno Vides reportieru programma – www.youngreporters.org

FEE Zaļās atslēgas programma – www.green-key.org

FEE Izzini mežu programma – www.leaf.org

Fonda sadarbības partneri Latvijā

Vides ministrija – www.vidm.gov.lv

Latvijas Vides aizsardzības fonds – www.lvafa.gov.lv

Vides izglītotāju asociācija – www.vi.lv

Bērnu Vides skola – www.bvs.parks.lv

Latvijas Zēģelētāju savienība - http://www.sailing-latvia.lv

Vides Vēstis – www.videsvestis.lv

Tūrisma attīstības valsts aģentūra – www.tava.gov.lv

Latvijas Zemes draugi – www.zemesdraugi.lv

Latvijas Valsts meži - www.lvm.lv