programmas

Ekoskolu klimata kampaņa


Pateicoties “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta” (KPFI) atbalstam, Vides izglītības fonds uzsācis projekta “Ekoskolu klimata kampaņu” īstenošanu, kas paredz virkni aktivitāšu, lai sniegtu Latvijas skolām iespējas veikt kvalitatīvu vides izglītības darbu klimata pārmaiņu tēmās.

 
Projekta aktivitāšu plāns ir sadalīts 4 komponentēs ar specifiskiem uzdevumiem un individuālu nozīmi. Izglītības kvalitātes nodrošināšanai Vides izglītības fonds projektā kā partneri ir piesaistījis Vides izglītotāju asociāciju, kas ir viena no pieredzes bagātākajām un profesionālākajām organizācijām vides izglītībā.

Projektā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:

 
Projekta rezultātā skolām tiks radīta iespēja izmantot pilnvērtīgu materiālu un aktivitāšu komplektu darbam ar klimata pārmaiņu jautājumiem. Klimata kalkulatoram ir ne tikai izglītības un informatīva nozīme, bet arī datu apkopošanas nozīme. Metodiskie materiāli nodrošinās plašāku klimata jautājumu integrāciju izglītības sektorā. Demonstrāciju, tiešie pasākumi un iesaistes aktivitātes veicinās jauniešu aktīvas attieksmes veidošanos un atbildīgas rīcības kā prioritātes nostiprināšanos sabiedrībā.
 
Projekta pamatauditorija ir Ekoskolu programmā iesaistītās skolas. Šai programmā Latvijā ir iesaistītas jau 108 izglītības iestādes ar vairāk kā 17 000 audzēkņu un 650 skolotājiem. Izglītības materiāli un būtiskāko aktivitāšu pieejamība tiks nodrošināta visām izglītības iestādēm.
 
Informācija par projektu:
Projekta nosaukums: Ekoskolu klimata kampaņa
Projekta mērķi: Sniegt Latvijas skolām iespējas veikt kvalitatīvu vides izglītības darbu klimata pārmaiņu tēmās.
Nodrošināt pilnvērtīgu metodisko un praktisko pasākumu kompleksa izveidi un attīstīšanu darbam ar klimata pārmaiņu tēmas jautājumiem. Iesaistīt skolas darbā ar CO2 kalkulatoru, nodrošināt metodisko un informatīvo materiālu klāstu par klimata pārmaiņu tēmām.
Ar konkursu, tiešo aktivitāšu un demonstrācijas aktivitāšu popularizēt atbildīgas attieksmes nepieciešamību pret klimata pārmaiņu jautājumu. Apkopot esošos labas prakses piemērus un demonstrēt skolu lomu klimata pārmaiņu risinājumu radīšanā un izmantošanā.
Projekta īstenotājs: Nodibinājums “Vides izglītības fonds”
Projekta partneris: Biedrība “Vides izglītotāju asociācija”
Projekta Nr.: KPFI-8/20
Projekta īstenošanas laiks: 2011.gada aprīlis – 2012.gada marts