programmas

Lielo augu medību jaunumi

Visi jaunumi

Lielās augu medības

Sadarbībā ar Toyota kompāniju īstenotā starptautiskā projektā vairāk nekā 90 Ekoskolu mācīsies par bioloģiskās daudzveidības izzināšanu un aizsardzību

Projekts "Lielās augu medības" paredzēts sākumskolas un pirmsskolas vecuma bērniem vienkāršā un aizraujošā veidā iepazīstinot ar skolas apkārtnē sastopamajiem augiem un to mijiedarbībām ar apkārtējo dabu. Par mācību pamatu tiek izmantota skolu teritorija un tuvākā apkārtne, parādot ekoloģiskās sakarības gan dabiskās pļavās un mežos, gan cilvēka veidotos zālājos. Lielajām augu medībām var sekot līdzi atsevišķā Facebook lapā.

Projektā piedalās skolas no 10 valstīm (Vācija, Īrija, Slovēnija, Turcija, Dānija, Spānija, Itālija, Polija un Latvija), kurās tiek īstenota Ekoskolu programma.

Projektā ietverti izglītojoši aspekti, balstoties Vides izglītības fonda (FEE) izglītības principos, un praktiskas rīcības, kas balstās Kjū karaliskā botāniskā dārza (KEW) resursos. KEW ir mājvieta pasaulē lielākajai un daudzveidīgākajai augu un sēņu kolekcijai. Lai atbalstītu pedagogus, tiks sagatavoti mācību materiāli, kas palīdzētu skolotājiem iekļaut bioloģisko daudzveidības tēmu mācību aktivitātēs.

Projekts turpināsies līdz 2020. gadam. Tas dod iespēju ilgtermiņa pētījumam, kas parādītu projekta efektu un atspoguļotu pozitīvas uzvedības pārmaiņas un izpratnes pieaugumu. Skolēni tiks iesaistīti projektā pakāpeniski, sākot ar jaunākajiem.

Par galvenajiem skolu ieguvumiem piedaloties projektā var uzskatīt izpratnes pieaugumu skolēnu vidū par bioloģisko daudzveidību, pieeju metodiskajiem materiāliem, tai skaitā starptautiskai augu sugu datubāzei, praktisku rīcību bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai, kā arī potenciālu ilgtermiņa pētniecībai.

Šobrīd projektā darbojas 90 skolas, kam katru mācību gadu iespējams pievienoties arī citām Ekoskolu programmas skolām.

Daudzie projekta materiāli, kā arī informācija par konkursu sakārtoti atsevišķā lapā šeit.

Projekts īstenots ar Toyota Fund for Europe finansiālu atbalstu.