programmas

Vides aktīvistu prasmju banka

Projekta "Vides aktīvistu prasmju banka" mērķis ir paaugstināt vides NVO darbinieku, biedru, kā arī vietējā un reģionālā līmeņa NVO atbalsta grupu veiktspēju kvalitatīvai līdzdalībai vides politikas veidošanā un ieviešanā, kā arī palielināt izpratni par publiskajiem pakalpojumiem, ko sabiedrībai, īstenojot savus mērķus, vietējā līmenī var piedāvāt vides organizācijas, un uzlabot šo publisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, to veicināšanā iesaistoties plašākam NVO lokam.

 Projekta mērķa grupas: Nodibinājuma „Vides izglītības fonds“, biedrības „Latvijas Zaļā kustība“, biedrības „Zemes darugi“, biedrības „Vides izglītotāju asociācija“, biedrības „Vides aizsardzības klubs“ darbinieki un biedri.

 Projekta iesniedzējs: Nodibinājums „Vides izglītības fonds“

 Projekta partneri: Biedrība „Zemes draugi“; biedrība „Latvijas Zaļā kustība“, biedrība „Vides izglītotāju asociācija“, biedrība „Vides aizsardzības klubs“.

 Projekta norises vieta ir visa Latvija.

 Projekta īstenošanas laiks  - 12 mēneši.

 Galvenās projekta aktivitātes un sagaidāmie rezultāti:

 Projekta budžets: Projekta kopējais budžets ir 17154,80 LVL.

 92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.