programmas

Projekti

BLASTIC

Vides izglītības fonds (VIF), sadarbībā ar partnerorganizācijām Igaunijā, Somijā un Zviedrijā ir uzsācis īstenot projektu BLASTIC. Tā mērķis ir samazināt plastmasas atkritumu un, līdz ar to, bīstamo vielu ieplūdi Baltijas jūrā.  


ĒDAM ATBILDĪGI

„Ēdam atbildīgi!” ir mācību programma Ekoskolām, veidota ar uzsvaru uz izglītības ciešu sasaisti ar praktisku rīcību, kas aizsākas EYD 2015 (Eiropas attīstības gads 2015) ietvaros un turpināsies arī turpmāk kā neatņemama Ekoskolas programmas sastāvdaļa. Programmā piedalās deviņas Eiropas valstis - Bulgārija, Horvātija, Čehija, Latvija, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija.

 

 

ZAĻAIS IZRĀVIENS

No 2013. līdz pat 2015. gadam beigām Vides izglītības fonds (VIF) īstenos projektu Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana, kura mērķis ir nodrošināt efektīvu Vides izglītības fonda darba attīstību vides izglītības un ekosertifikācijas iniciatīvās, kā arī publisko vides kampaņu un aktivitāšu veidošanā. Tās īstenošana norisināsies visā Latvijā un sniegs ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā, darbojoties vides un ilgtspējīgas attīstības jomā
 

MARLIN

Baltijas jūras piekrastes projekts Baltic Marine Litter - Marlinveidots ar mērķi noskaidrot atkritumu daudzuma situāciju Baltijas jūras piekrastē, veicot tās izpēti, un, sabalansējot analīzes un ziņojuma metodes, samazināt piekrastes piesārņojumu.

BEAM21

Ņemot vērā enerģētikas sektora nozīmīgumu ES dalībvalstīs un saskaroties ar globālās ekonomiskās krīzes sekām, energoefektivitātes un saprātīga enerģijas izmantošanas jautājumi kļūst arvien būtiskāki. To lomu palielina arī nepieciešamība sasniegt Eiropas ambiciozos mērķus klimata aizsardzībā. Pašvaldības ir viens no svarīgākajiem spēlētājiem centienos samazināt siltumnīcas efektu izraisošo izmešu samazināšanu.

Tādēļ 2009. gada rudenī Vides izglītības fonds sadarbībā ar Heinrich Boell Foundation uzsāka īstenot projektu „BEAM_21 – Blended capacity-building on sustainable energy measures and action plans for European municipalities“, kura galvenā mērķauditorija ir tieši pašvaldības.
 

EKOSKOLU KLIMATA KAMPAŅA

Pateicoties “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta” (KPFI) atbalstam, Vides izglītības fonds uzsācis projekta “Ekoskolu klimata kampaņu” īstenošanu, kas paredz virkni aktivitāšu, lai sniegtu Latvijas skolām iespējas veikt kvalitatīvu vides izglītības darbu klimata pārmaiņu tēmās.
 

VIDES AKTĪVISTU PRASMJU BANKA

Projekta "Vides aktīvistu prasmju banka" mērķis ir paaugstināt vides NVO darbinieku, biedru, kā arī vietējā un reģionālā līmeņa NVO atbalsta grupu veiktspēju kvalitatīvai līdzdalībai vides politikas veidošanā un ieviešanā, kā arī palielināt izpratni par publiskajiem pakalpojumiem, ko sabiedrībai, īstenojot savus mērķus, vietējā līmenī var piedāvāt vides organizācijas, un uzlabot šo publisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, to veicināšanā iesaistoties plašākam NVO lokam.
 

YOUTH RECLAIM COMMUNITY LIFE

Projekts Youth reclaim community life radīts ar mērķi veicināt pilsonisko atbildību jaunu cilvēku vidū gan vietējā sabiedrībā, gan Eiropā kopumā. Projektā paredzēts īpaši iesaistīt tos jauniešus, kuri cieš no dažādām problēmām savā sociālajā dzīvē – jauniešus no nelabvēlīgajām ģemenēm, bezdarbniekus, imigrantus, bēgļus, bijušos narkotisko vielu atkarīgos. Iesaistoties informācijas kampaņās un kultūras pasākumos, šiem jauniešiem būs iespēja gan vietējā, gam plašākā mērogā noskaidrot jautājumus par kultūras daudzveidību un ilgtspējīgu dzīves attīstību, kā arī iegūt prasmes un zināšanas, kas viņiem varētu palīdzēt uzlabot savu dzīves vidi.
 

COOL - CHANGE OF OUR LIFE

Projektam „ COOL – change of our life“ latviešu valodā esam devuši nosaukumu „Atvēsini klimatu!“. Šis projekts aktualizē tādus svarīgus jautājumus kā ilgtspējīgs un videi draudzīgs dzīvesveids, atjaunojamo energorsursu izmantošana un klimata pārmaiņas. Projekta galvenā mērķauditorija ir jaunieši – skolēni un studenti līdz 30 gadu vecumam.