programmas

Izzini mežu

„Izzini mežu” programmas vēsture ir ilgāka par 30 gadiem, tomēr kā FEE programma tā savu darbību uzsāka kopš 1997. gada un jau darbojas vairāk kā 17 valstīs.

Tās mērķis ir veicināt skolu jaunatnes vispusīgu izglītību par meža nozīmi un vērtībām. Programma rosina skolotājus iekļaut vispārējās izglītības mācību priekšmetos tēmas un pasākumus, kas saistīti ar praktisko zināšanu un iemaņu gūšanu, ejot un mācoties mežā pie skolas. Programmas uzmanības lokā ir visas daudzpusīgās cilvēku darbības saistībā ar mežu.

Programmas ietvaros norisinās ne vien skolnieku, bet arī skolotāju izglītošana un apmācība, ar mērķi veidot starptautisku meža izglītības sadarbības tīklu. Programma vairumā valstu, arī Latvijā, tiek ieviesta nacionālā mērogā sadarbojoties lielākajiem mežu apsaimniekotājiem un dažādām nevalstiskām organizācijām, kā arī valsts institūcijām.

Kaut gan programma ir nosacīti jauna meža izglītības jomā, tas veido uzkrātu pieredzi par vispāratzītām programmām Eiropas valstīs. Tā atbalsta arī jau esošos nacionālos projektus.

Latvijā Vides izglītības fonds īsteno šo programmu sadarbībā ar AS Latvijas valsts meži. Ar programmas aktivitātēm variet iepazīties arī šeit - http://www.mammadaba.lv/skolam/meistarklase/ko-daram 

Kontaktpersona – Anda Sproģe, tālr. 67085432, 26540801, a.sproge@lvm.lv