programmas

Trakas lietas par vidi

"Trakas lietas par vidi" ir Vides izglītības fonda programma, kuras mērķis ir izveidot un skolām padarīt pieejamus izglītības un resursu materiālus vides izglītībā. Programma tika uzsākta 2005. gadā sadarbībā ar Aliansi ilgtspējīgai attīstībai un Friends of the Earth EWNI. Sākotnēji tika tulkoti un adaptēti Friends of the Earth EWNI izveidotie vides izglītības materiāli par dažādām vides aizsardzības tēmām. Taču vēlāk, redzot programmas ietvaros jau izdoto vides izglītības materiālu panākumus skolās, turpinājām iesākto.

Programmas "Trakas lietas par vidi" ietvaros ir izveidoti un skolām brīvi pieejami astoņi vides izglītības plakāti par dažādām vides aizsardzības tēmām:

 


Šie plakāti palīdzēs bērniem, jauniešiem, pedagogiem un citiem interesentiem uzzināt ko vairāk par aktuālajām vides problēmām un to risinājumiem. Tajos iekļauti vienkārši padomi un ierosinājumi, kā mainīt savu dzīvesveidu, lai ik dienas mēs neapzināti vai vieglprātīgi nedarītu pāri mūsu planētai.

Lai saņemtu programmas "Trakas lietas...par vidi" materiālus, aicinām jūs iegriezties Vides izglītības fonda birojā Margrietas ielā 16 - 3, Rīgā, LV-1046.

Programmas "Trakas lietas par vidi" ietvaros izdotos vides izglītības plakātus iespējams arī lejupielādēt no Vides izglītības fonda mājas lapas.