programmas

MARLIN

Baltijas jūras piekrastes projekts Baltic Marine Litter - Marlin veidots ar mērķi noskaidrot atkritumu daudzuma situāciju Baltijas jūras piekrastē, veicot tās izpēti, un, sabalansējot analīzes un ziņojuma metodes, samazināt piekrastes piesārņojumu. Piekrastes atkritumu problēma ir viena no nozmīgākajām, ar kuru regulāri saskaras gan starptautiskas organizācijas, gan vietējās pašvaldības. Izskalotie un atstātie atkritumi apdraud savvaļas dzīvniekus, palielina izmaksas tīru pludmaļu uzturēšanai, kā arī nelabvēlīgi ietekmē tūrismu un brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Projekta nolūks ir paaugstināt aktivitāti politisko lēmumu pieņēmēju vidū, radīt izpratni par situāciju plašākai sabiedrībai un ieinteresētajām personām ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību, kā arī veicināt pašvaldības un nevalstiskās organizācijas atbalstīt un risināt Baltijas jūras piekrastes piesārņojuma problēmas. Kampaņā iesaistītas arī Ekoskolas un Zilā karoga pludmales projekti.
Centrālā Baltijas jūras apkārtne būs pilotreģions, lai palīdzētu pielāgot šo jauno jūras piesārņojuma un atkritumu novērtēšanas modeli, sniedzot labās prakses piemērus visā Baltijas jūras reģionā un pasaulē. Novērtējums tiks īstenots vismaz 12 reģionos Zviedrijā, Somijā, Igaunijā un Latvijā, kopumā veicot 96 pludmaļu tīrīšanu. Iegūtās zināšanas izmantos jūras piesārņojuma mazināšanas stratēģijām un plāniem.
Jūras piesārņojums ir arī pārrobežu jautājums, jo atkritumu izcelsmes un uzglabāšanas reģioni bieži vien nav pilnīgi skaidri. Starptautisko Nāciju Vides programma (UNEP – United Nations Environmental programme) izveidojusi vienotas vadlīnijas jūras piesārņojuma un atkritumu novērtēšanai, tāpēc nepieciešama kopīga darbība visu administratīvo robežu reģionā, lai iegūtu ticamus rezultātus.
 
Partneri, kuri iesaistījušies „Marlin” projektā:
 
Projekts tiek īstenotas ar Centrālās Baltijas programmas (Central Baltic Programme) atbalstu, un tas tiks īstenots no 2011.septembra līdz 2013.gada decembrim.