programmas

Projekts NVO līdzdalības kapacitātes stiprināšana ĢMO aprites politikas jautājumos un inovatīvā publiskā pakalpojuma Brīvs no ĢMO attīstīšanā

Vides izglītības fonds piedalās brīvprātīgās sertifikācijas „Brīvs no ĢMO” attīstīšanas projektā
 
Vides izglītības fonds piedalās kopā ar biedrību „Zemes draugi” un Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju (LVRA) ievieš projektu „NVO līdzdalības kapacitātes stiprināšana ĢMO aprites politikas jautājumos un inovatīvā publiskā pakalpojuma „Brīvs no ĢMO” attīstīšanā”.
Projekta mērķis ir stiprināt projekta partneru līdzdalības kapacitāti ģenētiski modificēto organismu (ĢMO) aprites politikas jautājumos, kā arī administratīvo kapacitāti inovatīvā publiskā pakalpojuma „Brīvs no ĢMO” attīstīšanā un kvalitātes standartu izstrādē un ieviešanā.
Projekta ietvaros tiks veikta izpēte par alternatīvām ĢMO saturošai lopbarībai un  izstrādāts rīcības plāns ĢMO lopbarības jautājuma politiskai risināšanai. Tiks izstrādāti kvalitātes standarti kustībai „Brīvs no ĢMO” un LVRA un Zemes draugu darbinieki tiks apmācīti par „Brīvs no ĢMO” dalībnieku pārbaužu veikšanu. Notiks LVRA biedru apmācība par pievienošanos kustībai „Brīvs no ĢMO”. Projekta partneri piedalīsies „GMO-free” konferencē un Eiropas Zemes draugu Pārtikas un lauksaimniecības programmas sanāksmēs.
Vides izglītības fonds projektā līdzdarbosies „Brīvs no ĢMO” kvalitātes standartu izstrādē, izstrādājot tos izglītības un citām publiskajām iestādēm.
Projekts norisināsies līdz 2012.gada beigām. Tā kopējais budžets ir 18 982,45 LVL. 92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Projekts: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/107
Projekta mērķis 
stiprināt projekta partneru līdzdalības kapacitāti ĢMO aprites politikas jautājumos, kā arī administratīvo kapacitāti inovatīvā publiskā pakalpojuma „Brīvs no ĢMO” attīstīšanā un kvalitātes standartu izstrādē un ieviešanā.
Projekta mērķa grupas
„Zemes draugi”, Latvijas Viesnīcu un Restorānu asociācijas un Vides izglītības fonda, Vides aizsardzības kluba un Alianses ilgtspējīgai attīstībai darbinieki un biedri.
Projekta iesniedzējs - „Zemes draugi”,
Partneri - Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija” un Vides izglītības fonds.
Projekta norises vieta ir visa Latvija
Īstenošanas laiks - 12 mēneši.
Galvenās aktivitātes un sagaidāmie rezultāti
(*) pētījums par alternatīvām ĢMO lopbarībai;
(*) rīcības plāns ĢMO lopbarības jautājuma politiskai risināšanai;
(*) iniciatīvas „Brīvs no ĢMO” kvalitātes standartu izstrāde un ieviešana;
(*) 3 LVRA darbinieku un 5 ZD brīvprātīgo apmācība par „Brīvs no ĢMO” dalībnieku pārbaužu veikšanu;
(*) 50 LVRA biedru apmācība par pievienošanos „Brīvs no ĢMO”;
(*) dalība „GMO-free” konferencē un Eiropas Zemes draugu Pārtikas un lauksaimniecības programmas sanāksmēs.
Projekta budžets
Kopējais budžets ir 18 982,45 LVL.
92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.