programmas

VIF ekosertifikācijas programmu veiktspējas stiprināšanaNodibinājums "Vides izglītības fonds" saņemis atbalstu projekta “Vides izglītības fonda ekosertifikācijas programmu veiktspējas stiprināšana” īstenošanai, kuru finansē Latvijas vides aizsardzības fonds.


Projekta mērķis ir nodrošināt Vides izglītības fonda ekosertifikācijas programmu īstenošanas turpināšanu 2021. gadā un darbības licenču saglabāšanu atbilstoši FEE International administratīvajiem nosacījumiem programmu darbībai dalībvalstīs, kā arī Vides izglītības fonda īstenoto starptautisko ekosertifikācijas programmu kapacitātes stiprināšanu, sagatavojot atbalsta un informatīvos materiālus, kā arī citus atbalsta instrumentus programmu turpmākas darbības un popularizācijas nodrošināšanai Latvijā.

Projekts īstenots laikā no 01.06.2021. - 30.04.2022.
 
Nodibinājums “Vides izglītības fonds” Latvijā pārstāv starptautisko organizāciju FEE International, ir pasaules vadošā vides izglītības organizācija, kuras programmas ir pārstāvētas 77 pasaules valstīs. Vides izglītības fonds Latvijā īsteno FEE International programmu -  Ekoskolas, Jaunie vides reportieri, Zilais karogs, Zaļā atslēga un Izzini mežu – darbību un attīstīšanu. Katra no tām savā jomā ierindojas starp redzamākajām sabiedriskajām iniciatīvām Latvijā.
 
Projekta “Vides izglītības fonda ekosertifikācijas programmu veiktspējas stiprināšana” fokusā ir nodibinājuma “Vides izglītības fonds” Latvijā īstenotās FEE International ekosertifikācijas programmas “Zilais Karogs” un “Zaļā Atslēga”. Projekta ietvaros īstenotas virkne aktivitāšu, kas sniegušas ieguldījumu šo programmu darbības nodrošināšanai 2021.gadā, kā arī praktisku ieguldījumu programmu veiktspējas uzlabošanā.  
 
Projekta ietvaros sasniegti sekojoši rezultāti
 
Aktualizētas Zilā Karoga 3 apakšprogrammu (peldvietas, jahtu ostas, tūrisma kuģu operatori) vadlīnijas un pieteikuma/atbalsta materiālu komplekts latviešu valodā. 
 
Aktualizētas Zaļās Atslēgas 6 apakšprogrammu (viesnīcas, kempingi, informācijas un izklaides centri, mazās tūrisma mītnes, konferenču centri, restorāni) vadlīnijas un pieteikuma/atbalsta materiālu komplekts latviešu valodā. 
 
Izstrādāti 2 e-rīki pieteikumu un pašpārbaužu veikšanai interneta vidē, atvieglojot sertificēto pašvaldību un uzņēmumu darbu, kā arī paverot plašākas iespējas iegūto datu analīzei, uzglabāšanai, integrācijai ar starptautiskajām programmu datubāzēm). 
 
Izstrādātas rekomendācijas programmas “Zaļā Atslēga apmācību programmas struktūrai un saturam (iekļaujot ekspertu vērtējumu un izpēti par auditorijas vajadzībām un nepieciešamo informāciju/formātiem) tiešsaistē vai klātienē īstenojamam pilnvērtīgam apmācību ciklam par programmas kritēriju praktisko ieviešanu. 
 
Turpināta VIF ekosertifikācijas programmu darbība 2021. gadā, atbilstoši FEE International administratīvajām prasībām programmu licenču saglabāšanai dalībvalstī. 
 
Sagatavoti attīstības scenāriji par turpmāko Nacionālā peldvietu kvalitātes sertifikācijas sistēmas pilnveidošanu un kritēriju/atbilstības izvērtēšanas sistēmas darbību Nacionālajai peldvietu un jahtu ostu atbilstības izvērtēšanas komisijai. 
 
Izstrādātas rekomendācijas FEE International programmu īstenošanas uzlabojumiem un potenciāla izmantošanai vides politikas atbalstam Latvijā. Rekomendāciju struktūra: esošo programmu aktivitāšu un ieviešanas struktūras analīze, vajadzību analīze mērķauditorijās un partneros (mērķauditoriju aptauja), nacionālās rekomendācijas pasākumu efektivitātes uzlabošanai (izstrādāts sadarbībā ar institūcijām un organizācijām, kas darbojas FEE International programmu žūrijās); labās prakses pieredzes apkopojums no citām valstīm FEE International programmu kā vides politikas atbalsta instrumenta ieviešanā. 
Nodevuma izstrādē līdzdarbojās biedrība “Latvijas Ornitoloģijas biedrība” un nodibinājums “Pasaules dabas fonds”. 
Projekts tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.