programmas

COOL - change of our life

Projektam „ COOL – change of our life“ latviešu valodā esam devuši nosaukumu „Atvēsini klimatu!“.

Šis projekts aktualizē tādus svarīgus jautājumus kā ilgtspējīgs un videi draudzīgs dzīvesveids, atjaunojamo energorsursu izmantošana un klimata pārmaiņas.
 
Projekta galvenā mērķauditorija ir jaunieši – skolēni un studenti līdz 30 gadu vecumam.
 
Projekta ietvaros uzsvars tiek likts uz interneta mēdiju un rīku izmantošanu klimata pārmaiņu izzināšanā un sabiedrības izpratnes veidošanā. Lielākā daļa projekta aktivitāšu norisinās interneta vidē, izmantojot mūsdienās informācijas ieguves un apmaiņas ziņā arvien lielāku lomu spēlējošos sociālos tīklus, weblogus, interneta forumus un citas komunikācijas iespējas.
 
Projekta ietvaros jaunieši no četrām Eiropas valstīm (Vācijas, Latvijas, Itālijas un Grieķijas) radīs multimediālus informatīvi izglītojošus produktus – fotostāstus, videoklipus, dokumentālās un mākslas īsfilmas, audioklipus un mobilo telefonu aplikācijas, ar tiem piedaloties multimēdiju konkursos – virtuālajos festivālos. Viens no šādiem konkursiem norisinājās 2009.gada nogalē (noslēdzās 2010.gada 21.februārī), savukārt otram - multimēdiju konkursam darbus (web-plakātus, web-banerus un flash animācijas) var iesniegt līdz 2010.gada 30.maijam.
 
Projekta ietvaros jauniešu radītie multmēdiju produkti tiks izplatīti interneta vidē, un tie kalpos ne tikai kā informatīvi izglītojoši materiāli par klimata pārmaiņām, videi draudzīgu dzīvesveidu un atjaunojamo resursu izmantošanu, bet vienlaicīgi integrēs gan vides aizsardzības, gan kultūras dimensijas, šādi veicinot radošos procesus, kas ļaus rast inovatīvus klimata pārmaiņu problemātikas aktualizācijas un risināšanas veidus.
Savukārt starptautiskā sadarbība starp kultūrā un vides aizsardzībā motivētiem jauniešiem radīs platformu inovatīvai un radošai pieejai klimata pārmaiņu un ilgtspējīga dzīvesveida problemātikas atspoguļošanai.
Sīkāku informāciju par projekta aktivitātēm – multimēdiju projektiem un virtuālajiem festivāliem meklē mājas lapā www.klimaclima.org