programmas

BEAM21

Ņemot vērā enerģētikas sektora nozīmīgumu ES dalībvalstīs un saskaroties ar globālās ekonomiskās krīzes sekām, energoefektivitātes un saprātīga enerģijas izmantošanas jautājumi kļūst arvien būtiskāki. To lomu palielina arī nepieciešamība sasniegt Eiropas ambiciozos mērķus klimata aizsardzībā. Pašvaldības ir viens no svarīgākajiem spēlētājiem centienos samazināt siltumnīcas efektu izraisošo izmešu samazināšanu.

Tādēļ 2009. gada rudenī Vides izglītības fonds sadarbībā ar Heinrich Boell Foundation uzsāka īstenot projektu „BEAM_21 – Blended capacity-building on sustainable energy measures and action plans for European municipalities“, kura galvenā mērķauditorija ir tieši pašvaldības.

Projektu finansē ES Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorāts programmas „Intelligent Energy – Europe (IEE)“ ietvaros. Projektā ir iesaistītas deviņu ES valstu institūcijas.

Projekta mērķis ir pašvaldību darbinieku un amatpersonu zināšanu un izpratnes līmeņa paaugstināšana par klimata izmaiņu jautājumiem un ar tām saistīto problemātiku, kā arī par to risinājumu iespējām vietējo pašvaldību līmenī.

Projekta ietvaros vienā no vides jomā vadošajām Eiropas universitātēm - Ebersvaldes Universitātē (Vācija) - tiek izstrādāts e-apmācības kurss par virkni būtisku jautājumu, kas saistītas ar pašvaldību kompetenci un iespējām rīcībai klimata izmaiņu novēršanā un ilgtspējīgu risinājumu meklēšanā enerģētikas jomā. E-apmācības kursa ietvaros tiek skatīti sekojoši jautājumi:


Iesaistīto pašvaldību darbiniekiem un pārstāvjiem projekta ietvaros tiek nodrošināti apmācību materiāli, iespējas apgūt e-apmācības kursu, kā arī kopīgi nacionālie kontaktsemināri un pieredzes apmaiņas aktivitātes.

Patreiz ir noslēgusies pašvaldību pieteikšanās apmācību pirmajai kārtai un tajā projekta e-apmācības programmu apgūs pārstāvji no 14 Latvijas pilsētām un novadu pašvaldībām.