programmas

BlasticVides izglītības fonds (VIF), sadarbībā ar partnerorganizācijām Igaunijā, Somijā un Zviedrijā ir uzsācis īstenot projektu BLASTIC. Tā mērķis ir samazināt plastmasas atkritumu un, līdz ar to, bīstamo vielu ieplūdi Baltijas jūrā.  
 
Jūru piesārņojošos atkritumus Baltijas jūrā galvenokārt veido plastmasas un iepakojumu materiālu atliekas. Tā, piemēram, saskaņā ar VIF kampaņas Mana Jūra izpētes rezultātiem,  plastmasas frakcijas sastāda 57 procentus, arī starp desmit visbiežāk sastaptajiem atkritumiem 5 ir tieši plasmasas atkritumi.
 
Projekts pievērsīsies tam, kā plastmasas atkritumi nonāk Baltijas jūrā no apdzīvotām vietām un kļūst par jūru piesārņojošiem atkritumiem. Lielākā daļa jūru piesārņojošo atkritumu rodas iekšzemē.
 
Projekta rezultātā tiks apkopoti dati par plastmasas atkritumu nonākšanu Baltijas jūrā un esošo situāciju atsevišķās jomās, kurās joprojām lēmumu pieņēmējiem trūkst zināšanu par aktuālo situāciju Baltijas jūrā– ieplūdēs no upēm un attīrīšanas iekārtām, jau esošo atkritumu daudzumu uz gultnes, plastmasas atkritumu akumulācijas mērogiem piekrastē utt.
 
Izpētes ietvaros pilotprojektā iekļauto pašvaldību teritorijās tiks veikta izpēte par atkritumu avotiem un ceļiem uz jūru, kā arī izstrādātas rekomendācijas resursu efektīvai apsaimniekošanai atkritumu un komunālās ūdenssaimniecības sektorā. Tas kalpos par pamatu, uz kā sagatavot vietējās stratēģijas un praktiskus rīcības plānus jūras piesārņojošo atkritumu daudzuma samazināšanai.
 
Praksē projekts īsteno reģionālas un nacionālas stratēģijas vietējā līmenī un izstrādā aktuālus vietējos rīcības plānus. Metodika tiek īstenota 3-4 pilsētu teritorijās, un process turpmāk tiek sekmēts arī citur.
 
Šis projekts ir izstrādāts tā, lai tas turpinātu attīstīties un paplašināties arī pēc tā beigām, un galu galā veicinātu bīstamo vielu ieplūšanas daudzuma samazinājumu Baltijas jūrā. Projekta īstenošana Latvijā norisināsies sadarbībā ar Zilā karoga programmu un tajā iesaistītajām pašvaldībām, kā arī kampaņu Mana Jūra.

Projekta partneri: 

Keep Sweden Tidy, Sweden | Keep the Archipelago Tidy, Finland | Estonian Institute For Sustainable Development/ Stockholm Environmental Institute Tallinn Centre, Estonia | IVL Swedish Environmental Research Institute, Sweden| Foundation for Environmental Education Latvia, Latvia | Finnish Environmental Institute, Finland | City of Turku, Finland | Tallinn City Government, Estonia


Projekts BLASTIC 2016-2018 tiek finansēts no The Central Baltic Programme 2014-2020. Kopējais projekta budžets ir 1 016 555,50 eiro, no kā Eiropas reģionālās attīstības fonds sedz 784 522,46 eiro.