programmas

Jauno vides reportieru programma

     

Jaunie vides reportieri ir vides izglītības programma jauniešiem no 11 – 25 gadu vecumam ar mērķi pētīt, izzināt vides problēmas, popularizēt risinājumus un apgūt mūsdienu mediju rīkus sabiedrības informēšanai.
 

Katru gadu labāko darbu autori tiek izvirzīti starptautiskajam konkursam, kura darbus vērtē eksperti no starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental education) valdes, ANO Vides programmas (UNEP), Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) un Eiropas Vides aģentūras (EVA), kā arī plašsaziņas līdzekļiem. Labāko darbu autoriem ir iespēja gūt starptautisku atzinību, sertifikātu un publicitāti. 

Programmas “Jaunie Vides Reportieri” nacionālā konkursa nolikums 2022./2023. mācību gadā

Konkursa mērķis un dalībnieki

Jauno Vides reportieru konkursu rīko Nodibinājums “Vides izglītības fonds”. Konkursā var iesūtīt darbus, kas apraksta noteiktu vides problēmu, veic iemeslu un iespējamo risinājumu izpēti, parādot šo informāciju plašākai sabiedrībai viegli uztveramā veidā.

Jauno Vides reportieru konkurss notiek katru gadu un tas ir atvērts no 11 līdz 25 gadu veciem jauniešiem. Konkursa darbus vērtē žūrija trīs formāta kategorijās (raksti, foto un video), kā arī trīs vecuma kategorijās (11-14, 15-18, 19-25). Dalībnieki var pieteikties strādāt grupās vai arī individuāli un var iesniegt vairāk par vienu darbu konkursam. Piesakoties kā grupai, darbs tiek vērtēts vecuma kategorijā atbilstoši grupas vecākajam dalībniekam.

Darbu iesniegšanas noteikumi

Visiem darbiem jāiekļauj:

Tāpat darbam neatkarīgi no formāta:

1. jābūt par reāli eksistējošu, konkrētai vietai aktuālu vides problēmu,
2. jāatklāj, jāpiedāvā potenciālo risinājumu vai jāparāda jau eksistējošu labo praksi, kas redzēta citur,
3. rezultāts jāizplata atbilstošai mērķgrupai vai plašākai auditorijai vismaz trīs dažādos veidos (apliecinājumi - saites, foto ar nelielu atsauci/aprakstu jāpievieno darba pielikumā),
4. fotogrāfijām, mūzikai, kas nav autora radīta un tiek izmantota darbā, jābūt izmantošanas atļaujai. Var izmantot arī brīvās pieejas mūziku. (Skat. brīvpieejas avotu piemērus šeit ) 
5. jābūt sasaistītam ar ANO ilgtspējīgās attīstības mērķiem (IAM). Pieteikuma aprakstā jāiekļauj informācija par izvēlēto mērķi, kuru aktualizē savā darbā, raksturojot darba tēmas saikni ar konkrēto mērķi. (Vairāk par IAM 
https://ej.uz/iam-komikss ,  https://ej.uz/iam-izglitiba )

Raksti

Rakstu garumam jābūt līdz 1000 vārdiem (nav minimālā ierobežojuma), ietver 1-3 fotogrāfijas vai attēlus (piem., diagrammas u.tml.), bet ne vairāk kā trīs.

. Darbā izmantotos attēlus jānosūta arī atsevišķi pielikumā. Ilustrācijām, kuras nav paša autora radītas, jānorāda oriģinālavots. Virsrakstiem jāiekļaujas 140 zīmju robežās. Darbi jāiesūta .doc, .docx, .odt, vai .pdf formātā. 
Piemēri no starptautiskā konkursa uzvarētājiem https://www.yre.global/articles-1

Fotogrāfijas

Fotogrāfiju konkursā ir trīs darbu formāti:
1) atsevišķa (viena) attēla reportāža, stāsts jeb dokumentālā fotogrāfija, kas uzņemta neinscenētos apstākļos,
2) foto reportāža/ stāsts, kas sastāv no 3-5 fotogrāfijām. (Dokumentālā foto žanrs)
3) vides kampaņas attēls (plakāta, eksperimentālā foto formāts), kur autors rada, ietekmē saturu, lai nodotu vēstījumu, aktualizētu kādu jautājumu vai popularizētu kādu rīcību.
Piemēri katrai kategorijai no starptautiskā konkursa apskatāmi šeit ej.uz/jvrfotopiemeri

Nosacījumi: fotogrāfijām nepieciešams virsraksts līdz 140 zīmēm, kā arī neliels apraksts, stāsts katrai fotogrāfijai (kā attēls sasaucas ar vides tematiku un problēmu risinājumiem) līdz 100 vārdiem. Katrai atsevišķai fotogrāfijai ir jābūt nelielam aprakstam līdz 20 vārdiem. Fotogrāfijas jāiesūta elektroniski jpg. vai png. formātā. Jābūt labā kvalitātē. 

Video

Video konkursam ir divi darbu formāti:
1) Reportāža - izstāsta stāstu par aktuālu, vietēju vides problēmu un risinājumiem, kas izriet no novērojumiem, izpētes, 
notikumiem, savāktiem faktiem un datiem, aculiecinieku intervijām u.tml.
2) Vides kampaņas video - pievērš uzmanību, aktualizē kādu konkrētu vides problēmu, vērtības un/vai popularizē kādu konkrētu videi draudzīgu rīcību. 
Piemēri katrai kategorijai no starptautiskā konkursa apskatāmi šeit ej.uz/jvrvideopiemeri

Nosacījumi: Video jābūt īsākam par 3 minūtēm. Video jābūt virsrakstam (līdz 140 zīmēm) un atbilstošam Youtube pieņemtajiem video formātiem.

Tēmas 

Ņemot vērā satraucošo nepieciešamību pēc steidzamas rīcības, starptautiskais Vides izglītības fonds iesaka jauniešiem vides problēmasdarbus veidot kādā no 3 tematiskajiem virzieniem: klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, vides piesārņojums, sasaistot tos ar ilgtspējīgās attīstības mērķiem. (Vienkāršotā formātā par tiem var lasīt šeit: https://ej.uz/iam-komikss ,  https://ej.uz/iam-izglitiba )

Ieraksts no JVR vebināra, kur izskaidrotas pamatlietas par darba izstrādi un tēmām, pieejams šeit https://ej.uz/JVR-vebinars (Prezentāciju no vebināra skat. tepat JVR sadaļā pie dokumentiem)

Konkursa darbu iesniegšana

Konkursa darbi un pieteikuma forma nacionālajam konkursam jāiesniedz, nosūtot uz e-pastu jvr@videsfonds.lv ar norādi “JVR konkursam” līdz 2023. gada 31. martam. Pieteikuma formas un izvērtēšanas kritēriji visiem darbu formātiem atrodamas šeit https://ej.uz/jvr-konkursa-pieteikums

Nacionālā konkursa uzvarētāji tiks izvirzīti starptautiskam konkursam, kā arī tiks uzaicināti uz Ekoskolu vasaras forumu (ja to drīkstēs organizēt) un jauniešu līderu apmācībām. 

Reģistrācija JVR programmai

Lai varētu apzināt interesi un izplānot turpmākās atbalsta aktivitātes, apmācības lūgums jauniešiem un viņu padomdevējiem (ja ir) reģistrēties šeit https://ej.uz/jvrsezona2022 Var darboties gan individuāli, gan grupās. 


Ja vēlies pievienoties Jauno vides reportieru programmai, radušies jautājumi par programmu, konkursa norisi vai vēlies saņemt konsultācijas darbu veidošanā , raksti uz jvr@videsfonds.lv

Vairāk info par starptautisko konkursu un programmu Jaunie vides reportieri var atrast šeit https://www.yre.global/
Video ar latviešu subtitriem par JVR programmu https://ej.uz/jvr-video
Video pamācības katrai kategorijai ar latviešu subtitriem (raksti, foto, video): https://www.yre.global/video-tutorials
Iepriekšējo gadu uzvarētāju darbi  https://yrecompetition.exposure.co/
Latvijas JVR 2021./2022. sezonas darbi: ej.uz/jvr2021Jauno Vides reportieru un Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.