programmas

Zaļais aicinājums

Zaļais aicinājums ir programma, kas apvieno Vides izglītības fonda publiskās iniciatīvas ar mērķi veicināt sadarbību starp dažādām vides aizsardzībā iesaistītajām institūcijām, jaunas iniciatīvas un nodrošināt pieredzes apmaiņu, kā arī veicināt ilgtspējīgas attīstības principu integrēšanu un ieviešanu reģionālā un vietējā līmenī.

Programmas nosaukums radies pateicoties deklarācijai „Zaļais aicinājums”, kas ar ANO atbalstu tika izsludināta 2005. gadā un arī Latvijā to parakstīja lielāko pilsētu pārstāvji.
Sākotnēji Vides izglītības fonds programmas ietvaros kā galveno mērķauditoriju skāra tieši pašvaldības, pārraugot ZA deklarācijas ietvaros sasniegto un informējot iedzīvotājus par vides aizsardzības nozīmi un viņiem sniegtajām iespējām iesaistīties savas dzīves vides veidošanā.

 

Ar 2010. gadu Zaļā aicinājuma ietvaros darbu uzsāk arī Vides izglītības fonda korporatīvais klubs, paplašinot mūsu sadarbības iniciatīvas un iesaistot arī vides aizsardzībā ieinteresētos uzņēmumus.