programmas

Zilā karoga programma

Zilais Karogs ir pasaules populārākais tūrisma ekosertifikāts, kas tiek plaši atpazīts gan iedzīvotāju, gan pašvaldību un vides institūciju vidū. Tas tiek piešķirts trijās kategorijās – Zilais Karogs peldvietām, Zilais Karogs jahtu ostām, kā arī Zilais karogs individuālajām jahtām


Kritēriju ieviešana nodrošina pilnvērtīgu metodoloģiju peldvietu apsaimniekošanai, kurā ir ņemti vērā visi vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības faktori, un pievērsta liela uzmanība vides kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai. Iesaistoties kampaņā pašvaldības apņemas īstenot arī plašākas vides informācijas un izglītības iniciatīvas.

Zilā Karoga kampaņa ir pierādījusi sevi kā ļoti lietderīgu instrumentu vides jautājumu sakārtošanai pašvaldībās. Vides izglītības fonds ir izdevies panākt un nodrošināt lai līdzdalība ZK pašvaldībās tiek sasaistīta ar plašākām vides izglītības aktivitātēm un iedzīvotāju iesaistīšanu vides jautājumu risināšanā.

Zilā Karoga kritēriji ir sadalīti četrās grupās - vides izglītība un informācija, ūdens kvalitāte, apsaimniekošana un serviss, drošība. Peldvietām, lai iegūtu Zilā Karoga balvu ir jāatbilst divdesmit deviņiem kritērijiem un jahtu ostām - divdesmit diviem. 


IESAISTĪŠANĀS ZILĀ KAROGA PROGRAMMĀ

Zilā Karoga kritēriji un vadlīnijas to ieviešanai ir atrodami šajā mājas lapā. Pieteikumi Zilā Karoga saņemšanai tiek pieņemti katru gadu līdz marta mēnesim un konkrētie termiņi tiek izziņoti ik gadus, ņemot vērā Nacionālās un Starptautiskās Zilā Karoga žūrijas darba grafiku. Fonds būs priecīgs palīdzēt jums ar informāciju un ieteikumiem attiecībā uz Zilā Karoga un peldvietu sertifikāta dokumentācijas aizpildīšanu. Uzsākot sagatavošanos Zilā karoga saņemšanai Fonds rekomendē pieteikties Nacionālajam peldvietu sertifikātam.

 

KANDIDĀTU IZVĒRTĒŠANA


Lai nodrošinātu neatkarīgu un pilnvērtīgu pieteikumu izvērtēšanu, Zilā Karoga pieteikumi tiek vērtēti divos līmeņos - nacionālajā un starptautiskajā. Latvijā Zilā karoga kandidātus vērtē Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir pārstāvji no Vides ministrijas, Satiksmes ministrijas, Veselības ministrijas, Valsts Ugunsdrošības un glābšanas dienesta, Valsts tūrisma attīstības aģentūras, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Zēģelētāju savienības, Vides aizsardzības kluba un citām institūcijām un organizācijām. Zilā karoga Nacionālo žūriju vada Vides ministrs.


 

Uzzini kur atrodas Zilā Karoga peldvietas visā pasaulē