programmas

Aicinām pieteikties programmai “Young Innovators”

Vides izglītības fonds sadarbībā ar RTU / EIT Climate-KIC Hub Latvia aicina skolas pieteikties programmai “Young Innovators”, kas ir eksperimentāla programma par sistēmisko domāšanu 12-18 gadus veciem  jauniešiem. 

Programma piedāvā iespēju apgūt jaunus, radošus veidus mācību procesam, kas stimulē skolēnu uzņēmējspējas un sociālās prasmes, vienlaikus izstrādājot risinājumus klimata pārmaiņu un vides problēmu mazināšanai, kā arī uzlabojot savu dzīves vidi. Eiropā programma tiek ieviesta jau ceturto gadu un šogad Latvijā notiks pilotprojekts sadarbībā ar Ekoskolu tīklu. 

Plānotās aktivitātes
ietver tiešsaistes mācības par metodēm un pieeju pedagogiem, kam seko darbs ar skolēniem, pielietojot pieeju un metodes par sistēmisko domāšanu un problēmsituāciju risināšanu. Rudens periodā notiks regulāras tikšanās, lai dalītos pieredzē un iedvesmotos tālākam darbam. Metodes un pieejas var izmantot dažādos mācību priekšmetos, kā arī ārpus mācību stundu aktivitātēs ar jauniešiem.


Semestra otrā pusē plānota pieteikšanās pasākumam vides un klimata hakatons (ideju ģenerēšana) jeb “Young Climathon”, kur dažādi izaicinājuma devēji piedāvātu problēmsituācijas un skolēni izstrādās idejas/risinājumus. Labākajiem risinājumiem būs iespēja saņemt atbalstu ideju attīstīšanai.

Programmas aktivitātes plānotas no 2021. gada jūnija līdz decembrim, apgūstot pieeju un sniedzot skolēniem metodisku atbalstu, virzot viņus ideju attīstības procesā, īstenojot vismaz 4-6 mācību stundas ar vienu skolēnu grupu/klasi.

Pirmā tikšanās notiks 10.jūnijā (informācija sekos), lai saņemtu pirmo informāciju un jūs varētu sākt plānot nākamo mācību semestri (augustā skolotāju tikšanās un pēc tam darbs skolās). 

Pieteikties aicinām vismaz divus skolotājus no skolas, aizpildot reģistrācijas formu šeit līdz 27. maijam. Atbilde par piedalīšos programmā tiks sniegta līdz 2. jūnijam. 

Papildu atbildes vari saņemt, rakstot  uz kristiana.grike@gmail.com un santa.krastina@rtu.lv.

Šajā saitē varat iepazīties ar divu minūšu garu video ar pieredzes stāstiem no 2020. gada. 

Ieskatam aicinām ieskatīties skolotāju rokasgrāmatā šeit un pieredzes stāstu apkopojumā šeit.

  

EIT Climate-KIC “Young Innovators” komanda Latvijā

Santa, Gunta, Daniels un Kristiāna

RTU / EIT Climate-KIC Hub Latvia, Latvijas Universitāte, Vides izglītības fonds

  

*RTU ir EIT klimata zināšanu un inovāciju kopienas «EIT Climate-KIC» partneris kopš 2016. gada. Nodrošinot iespējas Latvijas studentiem, zinātniekiem, jaunuzņēmumiem un dažādu jomu profesionāļiem attīstīt uzņēmējdarbības prasmes, vienlaikus radot risinājumus klimata izmaiņu samazināšanai, RTU stiprina klimatam draudzīgas uzņēmējdarbības un zaļo tehnoloģiju attīstību Latvijā.
visi jaunumi