programmas

Ekoskolu apbalvošanas ceremonijā atzīmēs izglītības iestāžu zaļos darbus

 

Otrdien, 13. septembrī, pulksten 11:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notiks ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu pasniegšana. Šogad 94 izglītības iestādes saņems prestižo starptautisko Zaļo karogu, tostarp divām izglītības iestādēm tiks piešķirts Ekoskolu vēstnieka statuss, 52 - iegūs Latvijas Ekoskolas sertifikātu.


Šogad Ekoskolu apbalvošanas ceremonijas fokusā būs trīs videi nozīmīgas tēmas – klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības izzušana un vides piesārņojums. Pasākumā Ekoskolas sveiks Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Gatis Zemurs, Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Inese Liepiņa, kā arī Ekoskolu programmas vadītājs Latvijā Daniels Trukšāns. Apbalvošanas ceremonijā tiks atklāta Rīcības dienu kampaņa, apbalvoti starptautiskā konkursa uzvarētāji – Jaunie vdes reportieri, UNESCO Latvijas Nacionālā Komiteja atklās akciju "Pasaules lielākā mācību stunda, kā arī, kopā ar improvizācijas teātri “Spiediens”, tiks apspriesti dažādi nākotnes scenāriji un meklēti risinājumi. Pasākumu vadīs Mārtiņš Kozlovskis jeb Kozmens. 

Ekoskolu programma
T
iešraide Facebook platformā
A
pbalvoto skolu saraksts


Apbalvošanas ceremonijas noslēgumā Ekoskolas saņems aktuālo informāciju par gaidāmajiem notikumiem šajā mācību gadā – iespējām piedalīties dažādās apmācībās, pieredzes apmaiņas aktivitātēs un projektos, turklāt tiks īstenota video akcija, kas veltīta Rīcības dienu “Mazas rīcības – liela ietekme” atklāšanai. Pasākumu būs iespējams vērot arī tiešraidē Vides izglītības fonda Facebook platformā.

 

Šogad Ekoskolu veikumu vērtēja Ekoskolu programmas nacionālā žūrija 20 dalībnieku sastāvā, kurā darbojas jomas eksperti no 15 dažādām valsts institūcijām un sabiedriskajām vides aizsardzības un izglītības organizācijām.

 

Ekoskolu programma ir viena no visaptverošākajām un populārākajām vides izglītības pieejām pasaulē. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas gandrīz 200 izglītības iestādes (no pirmsskolām līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas 59 000 izglītības iestādes 74 valstīs. Programmā tiek aicināta piedalīties ikviena izglītības iestāde, kas gatava savā darbā ilgtermiņā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Dalība Ekoskolu programmā ir vērtīgs ieguvums ne tikai izglītības iestādes kolektīvam, bet arī pašvaldībām, jo līdztekus citiem mērķiem programmā aktīvi tiek veicināta arī sabiedrības līdzdalība apkārtējās vides pārvaldībā.

 

Vides izglītības fonds 

http://www.videsfonds.lv  

https://www.facebook.com/videsfonds/ 

https://twitter.com/videsfonds  

https://www.instagram.com/fee_latvia/

 

Ekoskolas

www.ekoskolas.lv

https://www.ecoschools.global/

 

Ekoskolu programmu Latvijā īsteno nodibinājums "Vides izglītības fonds". Ekoskolu apbalvošanas pasākums tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu projekta “FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2022.gadā” (proj.nr. 1-08/4/2022) ietvaros.


visi jaunumi