programmas

ĪSTAIS BRĪDIS SĀKT... RĪCĪBAS DIENAS 2021

Ar saukli “Īstais brīdis sākt…” no 15. līdz 28. novembrim visā Latvijā norisināsies Rīcības dienas 2021. Šajās divās nedēļās ap 36000 bērnu un jauniešu no vairāk kā 120 izglītības iestādēm pievērsīs sabiedrības uzmanību klimata pārmaiņām, bioloģiskās daudzveidības izzušanai un vides piesārņojumam. 


Savās aktivitātēs viņi apņemas un izaicina sabiedrību iesaistīties vides problēmu risināšanā, īpašu uzmanību pievēršot ANO 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem vides jomā. Kampaņa Latvijā notiks jau devīto gadu.  

“Neskatoties uz pandēmijas ietekmi, šoreiz mērķis bija ne tikai turpināt Rīcības dienu kampaņu, bet arī pievērst uzmanību nepieciešamībai steidzami rīkoties vides labā. Globālie vides aizsardzības izaicinājumi kā bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un klimata krīze arvien vairāk saasinās un ir īstais, precīzāk, pat pēdējais brīdis sākt rīkoties. Rīcības dienas ir platforma, kur bērni un jaunieši ar savām aktivitātēm var pievērst šīm problēmām uzmanību, rīkojoties paši un aicinot pievienoties arī citus. Tāpēc ir patiess prieks, ka vairāk kā 115 izglītības iestāžu, tostarp ārpus Ekoskolu programmas, ir pieteikušas savas aktivitātes Rīcības dienu kampaņā. Sākot no pirmsskolām līdz pat augstskolām, visos Latvijas novados tuvākajās nedēļās izskanēs saukļi un aicinājumi ikvienam iesaistīties videi draudzīgu paradumu ieviešanā. Aicinām ikvienu sekot līdzi izglītības iestāžu pasākumiem un dalīties ar savām videi draudzīgām rīcībām, ko ir īstais brīdis sākt”, stāsta Ekoskolu programmas vadītājs Latvijā Daniels Trukšāns.


Šogad Rīcības dienās gan izglītības iestādes, gan ikviens interesents tika aicināts papildināt saukli “Īstais brīdis sākt…” ar to rīcību, ko vēlētos uzsākt. Tā būs kā apņemšanās, kas palīdz aktualizēt un risināt steidzamākās globālas vides problēmas. Aktivitātes tika veidotas par jebkuru iestādei un kopienai aktuālu vides aizsardzības jautājumu. Tiks rīkotas gan izglītojošas nodarbības, gan praktiskas darbnīcas ikdienā noderīgu ilgtspējīgu priekšmetu radīšanai, gan arī veiktas sociālas aptaujas un motivējošas akcijas videi draudzīgākiem ieradumiem.


Šogad “Rīcības dienu” vienojošā tēma ir ANO 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķi, īpašu uzmanību pievēršot tieši vides mērķiem: 12. mērķis - Atbildīgs patēriņš un ražošana, 13. mērķis - Rīcības klimata jomā, 14. mērķis - Dzīvība ūdenī, 15. mērķis - Dzīvība uz zemes. 

Skolēni, skolotāji un izglītības iestādes minētos mērķus aktualizēs ar pasākumiem un aktivitātēm. Piemēram, 12. mērķis sabiedrību mudina pārdomāt patēriņa un ražošanas paradumus. Rīcības dienās šo mērķi izcels Amatas pamatskola, kur viena no aktivitātēm ietvers izglītojamo ģimeņu pārtikas patēriņu mērījumus, uzdodot vecākiem jautājumus - cik un kādu  pārtiku lieto izglītojamo ģimenēs, vai tiek likts akcents uz sezonālo, lokālo vai veģetāro pārtiku? Savukārt skolas ēdienkartē uz nedēļu būs veģetārā virtuve. Arī Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāde “Lācītis” Rīcības dienās popularizēs atbildīgu patēriņu - tiks samazināts pārtikas atkritumu daudzums, audzēkņi mācīsimies īpaši taupīgi lietot papīru, kā arī ģimenes tiks  mudinātas dalīties ar saviem atbildīga patēriņa paradumiem. Savukārt Lubānas vidusskolā Rīcības dienās notiks akcija - maiņa ar  grāmatām, kā arī vecāko klašu skolēni dosies uzrunāt Lubānas sabiedrību, informēt par atbildīgu pārtikas patēriņu. Tēma tiks integrēta mācību stundās.


ANO Ilgtspējīgas attīstības 13. mērķis mudina veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi. Šai tēmai pievērsās arī Aizkraukles novada vidusskola, kurā taps izaicinājums - nākt uz skolu ar kājām vai braukt ar videi draudzīgu transportu, aicinot interesentus nofotografēt ceļā pamanītu skaistu skatu un piedalīties konkursā. Tāpat tiks rīkotas debates par klimata pārmaiņām, aicināts pastāstīt vismaz 2 draugiem par pareizu telpu vēdināšanu (atveriet logus uz dažām minūtēm, nevis ļaujiet siltumam aizplūst ilgstoši), kā arī tiks aicināts aizvietot veikalā pirktos dzērienus PET pudelēs ar zāļu tēju savā krūzē no Latvijā augušiem un vāktiem augiem. Daugavpils Saskaņas pamatskola 13. mērķi aktualizēs Ekpadome, kas ar saviem izveidotajiem plakātiem par ieteikumiem, kas mazina klimata pārmaiņas, dosies uz Vienības laukumu. Tur informēs garāmgājējus par savām rīcībām un ieteikumiem, ko katrs cilvēks var darīt jau tagad. 


14. mērķis aicina saglabāt un ilgtspējīgi izmantot okeānus, jūras un to resursus. Rīcības dienās šo tēmu izvēlējās izcelt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš", kas padziļinās bērnu izpratni par dzeramo ūdeni un piejūras apkārtējās vides ilgtspējību. Tāpat tiks sniegta izzinoša informāciju par Baltijas jūru un Rīgas jūras līci, un apsekota jūras pludmales tīrība un dzīvotnes. Savukārt Daugavpils 12. vidusskolā tiks iepazīta vietējo zivju pasaule, kā arī noskaidrots, kad, kur un kā drīkst makšķerēt Latvijā. Tāpat skolnieki uzzinās, kādas zivju sugas mīt konkrētās ūdenstilpēs un kuras no šīm sugām ir aizsargājamas, kā arī noskaidros, kā veikalā izvēlēties tādu zivi, kura iegūta, ilgtspējīgi apsaimniekojot pasaules  ūdeņus. Skolā arī tiks izveidota ekspozīcija par apdraudētajām zivju sugām ar informatīvu materiālu par to, kā izdarīt zivij un cilvēkam drošāko izvēli.


15. mērķis mudina aizsargāt, atjaunot un veicināt sauszemes ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, videi draudzīgi apsaimniekot mežus, apkarot pārtuksnešošanos un novērst zemes degradāciju, veicināt tās atjaunošanu, un apstādināt bioloģiskās daudzveidības izzušanu. Šī mērķa aktualizēšanā radoši pieiet Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis" – ar spēli “Meža detektīvi" skolnieki pie meža izvietos atkritumu tvertnes, kā arī mācīsies par atkritumu savākšanu, šķirošanu un to monitoringu, kā arī intervēs vietējo sabiedrību un ar rezultātiem informēs pašvaldību. Tāpat tiks rīkota akcija “Nesamin skudru!", izvietojot norādes pie skudru pūžņiem, izstrādājot un apsekojot maršrutus. "


Plašāk par visām Ekoskolu Rīcības dienu 2021 aktivitātēm Latvijas reģionos var aplūkot kartē šeit: http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolu-r-c-bas-dienas Pirmā starptautiskā “Ekoskolu Rīcības dienu” kampaņa notika 2012. gadā un kopš tā laika ik gadus novembris tiek ieskandināts ar bērnu un jauniešu aicinājumiem rīkoties vides aizsardzības labā. Latvijas Ekoskolas ik gadus piedalās nedēļu ilgā starptautiskā kampaņā ar mērķi uzrunāt sabiedrību, vērst uzmanību nozīmīgām vides problēmām un ikvienu rosināt uz rīcību, kas var palīdzēt šīs problēmas mazināt. Nedēļas laikā tiek organizētas dažādas izglītojošas un interaktīvas aktivitātes un uzsāktas praktiskas iniciatīvas, kuru mērķis ir piedāvāt vietēja mēroga risinājumus globālām vides problēmām. Latvijas skolas Rīcības dienās īsteno praktiskas un izglītojošas aktivitātes visas nedēļas garumā, aicinot iesaistīties arī apkārtējo sabiedrību. Rīcības dienās tiek organizēti semināri, diskusijas, konkursi un viktorīnas, veidoti informatīvi plakāti, bukleti un stendi, veikti pētījumi un aptaujas, rīkotas akcijas videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai un īstenotas citas vērtīgas aktivitātes. 


Vides izglītības fonds (VIF) ir dibināts ar mērķi veicināt ilgtspējīgu attīstību ar vides izglītības palīdzību. VIF pamatktivitātes ir saistītas ar pasaules vadošās vides izglītības organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) programmu īstenošanu Latvijā.


Vides izglītības fonda īstenotajā Ekoskolu programmā šobrīd piedalās vairāk nekā 190 izglītības iestādes, tostarp pirmsskolas izglītības iestādes, skolas, tehnikumi un augstskolas. Ekoskolu programma pasaulē darbojas 70 valstīs un tajā iesaistījušās 56 000 skolas. Ikviena izglītības iestāde var jebkurā mirklī brīvprātīgi pievienoties Ekoskolu saimei, veicot videi un ilgtspējīgas principiem atbilstošas rīcības. 


Pasākums tiek organizēts projekta “Atbalsts Vides izglītības fonda programmu potenciāla izmantošanai, stiprinot vietējo kopienu iniciatīvas un līdzdalību vides politikas veidošanā” (nr. 2021.LV/NVOF/MAC/082/17), kuru finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Kontakti saziņai:
Anna Luīze Pētersone,
Ekoskolu Rīcības dienu kampaņas komunikācijas koordinatore
jaunumi@videsfonds.lv 

Mob. tel. 25641098
visi jaunumi