programmas

NOSLĒDZIES EKOSKOLU RĪCĪBAS DIENU KONKURSS 2021

Novembrī divu nedēļu garumā visā Latvijā notika Vides izglītības fonda rīkotās Ekoskolu Rīcības dienas 2021 ar saukli “Īstais brīdis sākt…” Akcijā iesaistījās ap 40 000 skolēni no vairāk kā 130 skolām. Rīcības dienu dalībnieki piedalījās konkursā, vēstot par saviem paveiktajiem labajiem darbiem planētai kādā no četrām kategorijām: ANO ilgtspējīgas attīstības 12. mērķis - Atbildīgs patēriņš un ražošana, ANO ilgtspējīgas attīstības 13. mērķis - Rīcības klimata jomā, ANO ilgtspējīgas attīstības 14. mērķis - Dzīvība ūdenī, ANO ilgtspējīgas attīstības 15. mērķis - Dzīvība uz zemes. 


Ekoskolas Rīcības dienās ar savu piemēru rādīja, ko ikviens varam darīt vides labā. Konkursa žūrija izvērtēja skolu paveiktos labos darbus planētai un viņu rīcību ietekmi, radošumu, redzamību, visas skolas un sabiedrības iesaisti, atbilstību tēmai un to ilgtspēju. Tradicionāli Ekoskolu iesniegtie darbi tika apkopoti arī Vides izglītības fonda Facebook lapā, kur ikvienam bija iespēja līdz 9. decembrim nobalsot par savu favorītu un iegūt simpātīju balvu.


Kategorijā “12. MĒRĶIS - ATBILDĪGS PATĒRIŅŠ UN RAŽOŠANA” žūrija izceļ: 

- Vidzemes augstskola Rīcības dienās aicināja studentus parādīt savu mīļāko, maciņam draudzīgo recepti. Mērķis bija aicināt studentus iepirkties atbildīgi un videi draudzīgi, neradot liekus pārtikas atkritumus un iepakojumu. Vēl tika rīkota saruna ar Artūru Jansonu - "Smart Lunch Eko", kurā studentiem tika sniegti ieteikumi, ar ko būtu vērts sākt, lai uzlabotu vides esošo situāciju, dalījās pieredzē ar projektiem, kuros ir iesaistījies un vēl citām vērtīgām atziņām. Papildus augstskolas jaunieši sagatavoja publikāciju par komposta veidošanu dzīvoklī. Balvā jaunieši saņem dāvanu karti no aktīvā tūrisma centra 'Eži' - prāta spēles Cilpo.lv kustībai dabā un labā noskaņojumā.
- Rīgas Stila un modes tehnikums Ekopadomes jaunieši izveidoja informatīvus plakātus, infografikas, veica aptauju, lai noskaidrotu tehnikuma pārstāvju paradumus, izvēloties ēdienu, nepieciešamos uzlabojumus, lai pārtika nenonāktu atkritumos. Pedagogiem tika organizēta virtuālā ekskursija, kurā skolotāji izzināja atbildīgu atkritumu apsaimniekošanu un enerģijas ieguvi. Izglītības pedagogi daudzpusīgi iekļāva Rīcības dienu tēmas mācību stundās. Piemēram, angļu valodā tapa mājas darbi par tēmu "Living green"; topošie vizuālā tēla speciālisti piešķīra vīriešu krekliem otro elpu un radot idejas materiāla otreizējai lietošanai no drēbju atlikumiem, priekšmetā "Sabiedrība un cilvēku drošība" pētīja ekoloģiskās pēdas nospiedumu un izteica priekšlikumus pēdas nospieduma mazināšanai, vizāžistu praktiskajos darbos meklēja, kā atbildīgi patērēt un/vai izvēlēties vienreizlietojamos materiālus profesijā. Vēl Ekopadomes jaunieši vadīja mācību stundu par neapdomīgas pārtikas patēriņa radītām problēmām. Kā arī interesenti bija aicināti uz neformālu sarunu par atbildīgu saimniekošanu ar viesu nama "Bumbiermuža" izveidotājiem un īpašniekiem, kas gan savā ikdienā, gan darbā cenšas būt dabai draudzīgi. Vairāk uzzini šeit vai šeit. Balvā jaunieši saņem piedzīvojumu "Jenots" spēļu trasē Vecāķos! 
- Daugmales pamatskolā 1.-4. klašu skolēniem Ekopadomes pārstāvji klases stundās stāstīja par klimata pārmaiņām un kopīgi ar skolēniem izvirzīja mērķus, lai samazinātu ietekmi uz klimata pārmaiņām.  Šīs darbības katrs uzrakstīja uz savas lapas un klases stundā pārrunāja, vai izdevās īstenot. Vairākas aktivitātes bija saistītas arī ar Rīcību dienu saukli  “Īstais brīdis sākt…”, piemēram, 22. 11. tika īstenota akcija “Īstais brīdis sākt samazināt pārtikas atkritumus”, kur izdevās samazināt tos līdz 0,5 kg. Vairāki skolēni veidoja atgādnes par enerģijas, ūdens un citu resursu taupīšanu. Atgādnes tika pieliktas nepieciešamajās vietās. Kopīgi ar Baldones vidusskolas Ekopadomi tika veidots aicinājumu “Īstais brīdis sākt…” Ķekavas novada iedzīvotājiem, ko var noskatīties Ķekavas novada FB lapā: šeit. Daugmales pamatskola balvā iegūst iespēju kopīgi atpūsties un saliedēt komandu no LUCART oficiālā pārstāvja Latvijā NMS RIGA! 
- Māteru Jura Kazdangas pamatskola Rīcības dienās organizēja plašu sociālo tīklu kampaņu un sagatavoja dažādus video par transporta, pārtikas, enerģijas tēmām. Skolēni īstenoja arī praktikas iniciātīvas, piemēram, veica veco krēslu atjaunošanu: nokalpojušie krēsli tika pārskrūvēti, noslīpēti un tad apgleznoti. Video šeit. Vēl viens no uzdevumiem bija “Tīro šķīvju diena” jeb “Īstais brīdis sākt likt uz šķivja tik, cik vari apēst”, video šeit. Kā arī tapa aktivitāte: “Īstais brīdis sākt taupīt elektroenerģiju” - kad dažādos mācību priekšmetos, dienās un laikapstākļos skolnieki mācījās ārā, lai taupītu elektroenerģiju. Balvā skola saņem ielūgumus uz kādu no Liepājas teātra izrādēm jauniešiem un spēli “School stories” no “Brain Games”!
- Gulbenes 1. PII Rīcības dienu kampaņas sauklis bija "Īstais brīdis sākt samazināt atkritumus!", kurā katrai dienai tika īstenota kāda aktivitāte, piemēram, tika izveidots video, kurā dalījās ar atkritumu samazināšanas paradumiem pirmsskolā un izaicinājumu sabiedrībai (video). Tika izveidtoa informatīvā planšete  "Cik ilgā laikā sadalās dabā…" un izvietoja pilsētā, pirmsskolas teritorijā, īstenoja interaktīvas nodarbības par atkritumu tēmu, svēra pārtikas atkritumus un domāja risinājumus, darināja auduma iepirkumu maisiņus. Savukārt bērni ar lielu aizrautību gan veidoja uzrakstus "Saudzēsim dabu!", "Plastmasai nē!", u.c. Par šīm aktivitātēm  balvā dāvanu komplekts no "Purenn", "BALTS paper goods" plānotāji, kuru dizainu izveidojuši Latvijas dizaineri, kā arī dāvana no Vides Izglītības fonda - galda spēle!
- Facebook skatītāju simpātiju balvu izcīnīja Jelgavas PII "Zīļuks". "Zīļukā" katra grupa īstenoja savu aktivitāti ar saukli "īstais brīdis ir sākt...!". Piemēram, "Sārto Zīļuku" grupa nolēma, ka ir "Īstais brīdis neizmest, bet radīt ko jaunu!". Bērni mājās kopā ar vecākiem pārskatīja drēbes, kuras vairs netiek lietotas, atnesa uz bērnudārzu un tapa skaisti, pašu rokām radīti, krāsaini sēžampaklājiņi, kuri nu jau aktīvi tiek izmantoti grupas ikdienas aktivitātēs. Bērniem balvā dāvanu komplekts no "Purenn" un ekskursija, kā arī mini golfa spēle “Dobelnieku briežu dārzā"!
- Facebook konkursa simpātiju balvu iegūst arī Bauskas PII "Zīlīte"! Šajās dienās bērni pētīja un meklēja atbildi uz jautājumu - Ko nozīmē ēst atbildīgi? Grupās tika veidoti plakāti, pētīti produktu sastāvi un cik pārtikas atkritumus rada ik dienu, ko darīt, lai nerastos pārtikas atkritumi. Pedagogi ieguva noderīgas un vērtīgas zināšanas, piedaloties vebinārā "Pārtika nav atkritumi". Arī vecākiem bija uzdevums - vecāki piedalījās aptaujā par atbildīgas ēšanas paradumiem ģimenēs, kuras rezultātā tapa Atbildīgas ēšanas paradumu kodekss, kas tika publicēts arī vietējā laikrakstā. Balvās "Zīlīte" iegūst "Bee bots" robotiņu un dāvanu grozu no "Purenn"!


Kategorijā “13. MĒRĶIS - RĪCĪBAS KLIMATA JOMĀ” žūrija atsevišķi izceļ:
- Aizkraukles novada vidusskolas Ekopadome aicināja atteikties no dzērienu pirkšanas veikalā un aizvietot tos ar garšīgas tējas dzeršanu savā klasē. Tā kā mācību telpu vēdināšana jāveic katrā starpbrīdī, klases saņēma aicinājumu to darīt videi draudzīgi un arī popularizēt pareizo vēdināšanu. Skolēni atsaucās arī uz aicinājumu uz skolu nākt ar kājām vai braukt ar videi draudzīgu transportu, iemūžinot skaistu skatu pa ceļam un piedaloties konkursā, kā arī tika rīkotas debates par to, kā kopā apturēt klimata pārmaiņas. Skola balvā saņem dāvanu grozu no beziepakojumu preču veikala "Burka" un “School stories” spēli no “Brain Games”! 
- Siguldas pilsētas PII "Ieviņa". Lai veicinātu videi draudzīga transporta izmantošanu, "Ieviņa" aicināja ģimenes doties brīvdienu pastaigā pa Siguldu ar uzdevumiem, iesūtot foto no vietām, kurās bijuši. Laukumā pie galvenās ieejas tika izvietoti “Rīcību spaiņi”, kur vajadzēja izvēlēties apņemšanos, ko ģimenēs darīs, lai mazinātu klimata pārmaiņas, pēc tam iesūtot atskatu. "Ieviņā" arī notika pārtikas atkritumu svēršana un ēdienkartes izvērtēšana. Par šīm aktivitātēm balvā dāvanu komplekts no "Purenn", "BALTS paper goods" plānotāji, kā arī dāvana no Vides Izglītības fonda - galda spēle! 
- Savukārt Facebook skatītāju simpātiju balvu izcīnīja Ulbrokas vidusskola! Rīcības dienās skola izveidoja plakātu un video par enerģijas taupīšanu (video). Otrā aktivitāte bija tikšanās ar Ropažu novada domes pārstāvjiem, kurā tika pārrunātas galvenās lietas, kas būtu realizējamas nākamajā gadā. Sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvi un SIA Getliņi pārstāvi tika rīkoti divi lekciju kursi "Zaļā klase" un "Zaļais kurss". Ceturtā aktivitāte bija kokursa rīkošana "Uzlīmi slēdzim!", kur skolēniem bija iespēja izdomāt, kāda varētu izskatīties norāde, ko izvietot pie gaismas slēdžiem, kontaktiem. Viena no klasēm kopā ar mūzikas skolotāju izveidoja pašsacerētu dziesmu par enerģijas taupīšanu (video). Ulbrokas vidusskola balvā saņem dāvanu karti no "Lūzumpunkts", lai ar laivām varētu izairēt Rīgas kanālu!Kategorijā “14. MĒRĶIS - DZĪVĪBA UZ ŪDENS un 15. MĒRĶIS - DZĪVĪBA UZ ZEMES” žūrija atsevišķi izceļ:
- Daugavpils 12. vidusskolas skolēni Rīcību dienu ietvaros pētīja ūdens piesārņojumu tuvākajās ūdenstilpēs, kā arī, vai tajās ir sastopamas aizsargājamas zivju sugas. Skolēni izpētīja arī mūsu valstī pieņemtos noteikumus saistībā arī makšķerēšanu. Uzzināja, kā veikalā izvēlēties tādu zivi, kura iegūta ilgtspējīgi apsaimniekojot pasaules ūdeņus. Izveidoja skolā ekspozīciju par apdraudētajām zivju sugām un informatīvu materiālu par to, kā izdarīt zivij un cilvēkam drošāko izvēli. Skolēni balvā saņem spēles no lielākā galda spēļu veikala Latvijā “Brain Games” - “Planet”, “EXIT spēle slepenā laboratorija” un “School stories”!
- Ogresgala pamatskolā daudzpusīgi tika iesaistītas visas klases. Piemēram, 6. klases skolēni klases stundā uzzināja, ar kādiem dabiskiem līdzekļiem var uzkopt māju, nomazgāt traukus (plašāka informācija šeit). 2. klase domāja par ūdens nepiesārņošanu un veica vairākus uzdevumus: apkopoja informāciju un zīmēja, noskatījās video par ūdens saudzēšanu, gatavoja eko grāmatiņas, veica demonstrējumu. 5. klases skolēni izlēma mainīt savus un ģimenes ikdienas paradumus ar dažādām aktivitātēm, lai taupītu ūdeni. Skolēna Marka Kristiāna Girija ģimenei izdevās ietaupīt 4123 litrus ūdens nedēļas laikā. Skola balvā saņem 1h piedzīvojuma dāvanu karti no "ADVENTURES ZONE"!
- Alūksnes novada PII "Sprīdītis". Visā pirmsskolā notika dažādas aktivitēs ūdens tēmā, piemēram, 3. grupiņa pilnveidoja izpratni par ūdens resursu saprātīgu taupīšanu ģimenē un skolā (video). 6. grupiņa pēc kopīgi izveidota plakāta sagatavoja video aicinājumu. 9. grupiņa devās uz vairāk nekā 10 Alūksnes iestādēm atdot savas izgatavotās ūdens taupīšanas zīmes jeb "atgādnītes". 7. grupiņa apmeklēja, iepazīja un pētīja dažādas ūdenskrātuves, to kopīgās un atšķirīgās iezīmes. “Sprīdītis” balvās saņem dāvanu komplektu no "Purenn" un dāvanu no Vides Izglītības fonda - galda spēli!
- Privātā pamatskola ZAĻĀ SKOLA Rīcības dienās izpētīja invazīvo sugu apdraudējumu Latvijas dabai un sakopa tuvāko apkārtni no viena šādas sugas - Kanādas zeltslotiņas. Papildus svētku noskaņās darināja savas lāpas un sveces, organizēja pašu audzētu un darinātu lietu tirdziņu. Par ietirgoto naudu tiks iegādātas pļavas puķu sēklas. Balvās skola saņem dāvanu komplektu no "Purenn" un "Ozobot" robotiņu!
- Valmieras PII "Krācītes" devās ekskursijā uz tuvumā esošo pastaigu vietu, lai gleznotu. Izstrādāja aptauju sabiedrībai par bioloģiskās daudzveidības nozīmi. Iepazinās ar sīpolpuķēm, kas tika iestādītas iestādes teritorijā. Mērķis arī pilsētā izveidot dzīvās dabas dārzu. Lai to sāktu, ar bērnu Ekopadomes iniciatīvu un pedagogu atbalstu tika uzrakstīta vēstule airēšanas bāzes “Krāces” īpašniekam par ideju stādīt pavasara sīpolpuķes tās teritorijā, lai vairotu pavasara ziedu daudzveidību. Airēšanas bāzes apsaimniekotājs ar prieku tām ierādīja vietu. "Krācītes" balvās saņem dāvanu komplektu no "Purenn", kā arī dāvanu no Vides Izglītības fonda - galda spēli! 
- Jūrmalas PII "Taurenītis" Rīcības dienu ietvaros nopietni pievērsās atkritumu ierobežošanas problēmai tuvākajā mežā. Tika vākti un šķiroti atkritumi, uzrunāti un intervēti vietējie iedzīvotāji, sagatavota vēstule pilsētas domei. Turpat, meža masīvā, rudenī tika pārnests skudru pūznis no blakus esošā būvlaukuma. Pie skudru pūžņa tika uzstādīta īpaša brīdinājuma zīme. "Taurenītis" saņem dāvanu komplektu no "Purenn", kā arī dāvanu no Vides Izglītības fonda - galda spēli! 
- Facebook skatītāju simpātiju balvu ieguva Līvu PII! Iestādē notika aktivitātes dažādās tēmās, piemēram, ‘’Kastanīši’’ devās ekskursijā uz mežu un kopā  ar vecākiem vāca atkritumus, mācījās tos šķirot un izveidoja domu karti – atkritumi un to ietekme uz dzīvniekiem. "Bitītes' aicināja vecākus nest uz iestādi makulatūru un PET pudeles, diskutēja un mācījās par šķirošanas pamatprincipiem. ‘’Zīļuki’ organiskos atkritumus nogādāja kompostu kastē, gatavoja didaktiskās spēles, gatavoja dekorus no dabas materiāliem, salīdzināja dažādus atkritumu veidus un to īpašības. Iesaistījās akcijā ‘’Dārgumu medības – zeķes dzīve pazemē’’ un pētīja dažādas zeķes (plašāka informācija šeit). Līvu PII balvā saņem eksukrsiju vai attālinātu lekciju no Latvijas Nacionālā dabas muzeja un dāvanu grozu no “Purenn”!


Plašāk par pārējām Ekoskolu Rīcības dienu 2021 aktivitātēm var aplūkot šeit: "Padlet" platformā.. Kampaņa notika jau devīto gadu. Vairāk informācijas par Rīcības dienām – Vides izglītības fonda mājas lapā.

 

visi jaunumi