programmas

PIEEJAMI MATERIĀLI NO EKOSKOLU PROGRAMMAS DECEMBRA VEBINĀRIEM

2020. gada 14. un 16. decembrī rīkojām Ekoskolu programmas atbalsta vebinārus pedagogiem, kuru mērķis bija apzināt paveikto un iepazīstināt ar programmas ītenošanas turpmākajiem soļiem. Īpašu vērību pievēršot dotajiem apstākļiem, kad skolu darbs norit ierobežotos apstākļos, līdz ar to mainās arī Ekoskolas programmas realizēšanas un aktivitāšu plānošanas rakurss jeb jāmaina pieeja, jārod jauni veidi kā programmu realizēt esošajā situācijā. Vebinārā iepazīstinājām pedagogus ar labās prakses piemēriem  un padomiem - kā veiksmīgi turpināt īstenot Ekoskolu programmas metodoloģiju un plānotās aktivitātes attālināto mācību ietvaros.

Kursa noslēgumā pedagogi tika iepazīstināti arī ar Vides izglītības fonda  plānotajiem projektiem un to sasaisti ar Ekoskolu programmu.


Vebināra materiāli pieejami šeit: https://failiem.lv/u/283hetjd9

 

            

 

Ekoskolu programmu un Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projektā “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2020.gadā”


visi jaunumi