programmas

7 soļi ceļā uz atbildīgu pārtikas patēriņu - materiāli jaunai Ekoskolu tēmai

 Vides izglītības fonds projekta “Ēdam atbildīgi!” ietvaros sagatavojis metodisko materiālu jaunai Ekoskolu tēmai - tagad pieejami vērtīgi resursi par atbildīga pārtikas patēriņa tematu, kas papildinās līdzšinējo astoņu tēmu klāstu. Metodiskais materiāls digitāli pieejams šeit.

Materiālā atrodama gan daudzpusīga, noderīga un skaidri izklāstīta informācija par atbildīga pārtikas patēriņa tematu, tostarp skaitļu un datu vizuāls atspoguļojums, gan ieteikumi aktivitātēm, kas palīdzēs tēmu apgūt, kas diferencēti dažādām skolēnu vecuma grupām – pirmsskolai, sākumskolai, pamatskolai un vidusskolai. Otrā bukletā pieejami skolēniem saistoši, emocionāli piesātināti stāsti, kas ilustrē globālās problēmas pārtikas aprites sistēmā un mūsu ikdienas paradumu saistību ar tām, iztirzājot sešas pamata tēmas –


Jūsu iedvesmai metodiskajā materiālā atrodami arī labās prakses piemēri no Latvijas Ekoskolām, kas pagājušajā gadā kā projekta pilotskolas īstenojušas šo tēmu. Materiāls būs noderīgs arī, lai padziļinātu izpratni par 7 Ekoskolu darbības soļiem.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Skolas līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur pārvaldes sistēmas izveidošanu un darbību, kā arī skolas regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem. Pārvaldes sistēma tiek veidota, sekojot vadlīnijām par nepieciešamajiem 7 elementiem Ekoskolu programmā. Šie elementi ir:

 

Otrs Ekoskolu programmas būtisks pamats ir koncentrēts darbs ar aktuālu vides tematiku jeb darbs Ekoskolu tematiskajās grupās. Katru gadu Ekoskolu programmā iesaistītajai skolai ir jāizvēlas kāds no tematiem, ar kuru visa gada garumā tiek strādāts pastiprināti, mēģinot attiecīgās vides problemātikas apzināšanā un problēmu risinājumu meklējumos iesaistīt iespējami plašāku skolas un sabiedrības daļu. Latvijā skolas katru gadu var izvēlēties savu galveno tēmu. Līdz šim Latvijā ekoskolas varēja izvēlēties šādas tēmas:


Ekoskolu Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu. „Ēdam atbildīgi!” ir mācību programma Ekoskolām, veidota ar uzsvaru uz izglītības ciešu sasaisti ar praktisku rīcību, kas aizsākas EYD 2015 (Eiropas attīstības gads 2015) ietvaros un turpināsies arī turpmāk kā neatņemama Ekoskolas programmas sastāvdaļa. Programmā piedalās deviņas Eiropas valstis - Bulgārija, Horvātija, Čehija, Latvija, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija. Izglītības iestādes, piedaloties projektā „Ēdam atbildīgi!” saņems finansiālu atbalstu savu ideju īstenošanai no Eiropas Savienības.

Vides izglītības fonds - http://www.videsfonds.lv, http://www.twitter.com/videsfonds
Ekoskolas - http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas, http://www.draugiem.lv/ekoskolas/

Informāciju sagatavoja – Lelde Vaivode, lelde.vaivode@zemesdraugi.lv
Ekoskolu koordinators Latvijā – Daniels Trukšāns, daniels.truksans@zemesdraugi.lv

Dokuments sagatavots „Ēd atbildīgi!” projekta ietvaros ar finansiālu atbalstu no Eiropas Savienības. Par dokumenta saturu atbild oficiālais projekta partneris un pārstāvis Latvijā – Vides izglītības fonds. Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2016.gadā" ietvaros. 

visi jaunumi