programmas

Aicinājums sakopt savu apkārtni kampaņā ”Let’s Clean-Up Europe!”

Katru gadu jūrās un okeānos, mežos un citviet dabā nonāk milzīgs apjoms atkritumu, kas mērāmi tonnās. Iemesli tam meklējami gan augošajā patēriņa kultūrā, ražošanas modeļos, normatīvajos regulējumos, kas saistīti ar atkritumu apsaimniekošanu, kā arī uzvedības paradumos un attieksmē pret vidi. "Sakopsim Eiropu!" ir programmas LIFE projekts, ko koordinē Pilsētu un reģionu otrreizējās pārstrādes un ilgtspējīgas resursu pārvaldības apvienība, kura ir atbildīga arī par Eiropas Nedēļu atkritumu apjoma mazināšanai (EWWR). Latvijā iniciatīvas “Sakopsim Eiropu” nacionālie koordinatori ir Vides izglītības fonds.

Talkās var piedalīties brīvprātīgie no dažādām organizācijām: skolām, uzņēmumiem, pašvaldībām, brīvprātīgo asociācijām utt, kā arī individuāli talkotāji ar draugiem un ģimenēm. Ja Tev ir padomā kāda vieta, kurai derētu sakopšana, seko tālāk norādītajiem soļiem, un piesaki savu komandu, aizpildot pieteikuma anketu Angļu valodā šeit – ejuz.lv/cleanupurope. Norādiet kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un epasta adresi; kādu organizāciju pārstāvat (skola, uzņēmums, utt.) un savu izvēlēto sakopšanas teritoriju. Aktīvākie talcinieki iegūs arī “Let’s clean Europe” karogus no Vides izglītības fonda. Vairāk informācijas par projektu, kā arī detalizētu rīcības plānu veiksmīgai vides sakopšanas akcijas īstenošanai atradīsiet šeit - http://www.videsfonds.lv/documents/clean-up-europe.pdf 
Vairāk par iniciatīvu: http://www.letscleanupeurope.eu/ 

“Let’s Clean-Up Europe!” internetā:
Oficiālā mājas lapa
Facebook
Twitter

Sagatavoja – Ieva Gedzuna
ieva.gedzuna@zemesdraugi.lv


Vides izgītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Vides izglītības fonda darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta „Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana“ (projekta nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/100) ietvaros.

 

visi jaunumi