programmas

Aicinām sakopt Eiropu un savu apkārtni

Šajā gadā Vides izglītības fonds kopā ar iniciatīvu “Let’s clean Europe” aicina iedzīvotājus  aizdomāties par apjomīgajiem ikdienas patēriņa paradumiem, kas veicina aizvien lielāku atkritumu rašanos, un būt aktīvākiem seku likvidētājiem, iesaistoties kopīgā Eiropas sakopšanas akcijā.
 
Katru gadu jūrās un okeānos, mežos un citviet dabā nonāk milzīgs apjoms atkritumu, kas mērāmi tonnās. Iemesli tam meklējami gan augošajā patēriņa kultūrā, ražošanas modeļos, normatīvajos regulējumos, kas saistīti ar atkritumu apsaimniekošanu, kā arī uzvedības paradumos un attieksmē pret vidi. 
 
Papildus esošajām Vides izglītības fonda īstenotajām aktivitātēm, kuru mērķis ir izglītot sabiedrību un rosināt attieksmes un vērtību maiņu tieši atkritumu kontekstā (ikgadējie jūras piesārņojošo atkritumu monitoringi, kampaņa “Mana jūra”, Jauno vides reportieru Atkritumu samazināšanas kampaņa u.c.), šogad esam izvēlēti par “Let’s clean Europe” nacionālajiem koordinatoriem Latvijā.
 
Akcijas ietvaros jau aprīlī veiksim jūras piesārņojošo atkritumu monitoringus, vēršot uzmanību tieši uz atkritumu problēmu piekrastē un jūrā. Akcijas “lielā” jeb visas Eiropas sakopšanas diena notiks 10. maijā, un ikviens interesents var piedalīties, īstenojot savu sakopšanas talku. Vides izglītības fonds šajā dienā īstenos vairākas aktivitātes kopā ar Ekoskolu programmu, tādējādi aptverot reģionus un iniciatīvā iesaistot bērnus, jauniešus un viņu vecākus. Arī šīs vasaras kampaņa, ekspedīcija “Mana jūra” turpinās aktualizēt atkritumu problēmas piekrastē un tās teritorijā, tādējādi paturpinot sakoptas Eiropas tematiku visas vasaras sezonas laikā.
 
Vairāk par akciju: http://www.letscleanupeurope.eu
Par aktivitātēm Latvijas ietvaros plašāk būs iespējams uzzināt tuvāko nedēļu laikā, sekojot līdzi www.videsfonds.lv jaunumiem, kā arī Twitter, Facebook un draugiem.lv lapās.
 
Sagatavoja:
Ilze Grunska


Vides izglītības fonda darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta „ Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana“ ietvaros.

visi jaunumi