programmas

Interesenti aicināti pieteikties Zilā Karoga informatīvajam semināram

Starptautiskās ekosertifikācijas programmas Zilā Karoga (ZK) informatīvais seminārs par jaunumiem ZK iegūšanas procedūrā, kritērijiem un izvērtēšanu notiks trešdien, 22.janvārī no pulksten 11:00 līdz 14:00, VARAM (telpa vēl tiks precizēta).

Vides izglītības fonds (VIF) jau iepriekš informēja, ka līdz šā gada 12. februārim pašvaldības, jahtu ostas un peldvietu apsaimniekotāji var iesniegt savus pieteikumus Zilā karoga (ZK) ekosertifikāta saņemšanai 2014. gadam. Šogad ieviestas izmaiņas pieteikuma anketās, kritēriju formulējumos un vērtēšanā. Īpaša uzmanība ir pievērsta ūdens un apsaimniekošanas kvalitātes kritērijiem, kā arī vides izglītības pasākumu plāniem. Skaidrāk tiks nošķirta arī Nacionālā peldvietu sertifikācija un Zilā Karoga sertifikācija. Plānots, ka turpmāk nacionālās žūrijas sēdes būs atvērtas un tajās varēs piedalīties pašvaldību pārstāvji, prezentējot un aizstāvot savus ZK pieteikumus.

Zilais karogs ir pasaulē populārākais tūrisma ekosertifikāts, kurš ieguvis atpazīstamību gan iedzīvotāju, pašvaldību, gan vides institūciju vidū un tiek piešķirts trijās kategorijās: 1. Zilais karogs peldvietām; 2. Zilais karogs jahtu ostām; 3. Zilais karogs individuālajām jahtām.

Informācija par Zilā karoga kritērijiem un vadlīnijām atrodama Vides izglītības fonda mājaslapā www.videsfonds.lv. Pagājušajā gadā starptautiskā Zilā Karoga statusu ieguva 10 peldvietas un 3 jahtu ostas.

Zilā karoga kritēriju ieviešana nodrošina pilnvērtīgu metodoloģiju peldvietu apsaimniekošanai, kurā ir ņemti vērā visi vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības faktori, kā arī pievērsta liela uzmanība vides kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Iesaistoties Zilā Karoga programmā, pašvaldības apņemas īstenot arī plašākas vides informācijas un izglītības iniciatīvas.
Zilā karoga kritēriji ir iedalīti trijās grupās: vides izglītība un informācija; ūdens kvalitāte un apsaimniekošana; serviss un drošība.

Lai pieteiktos informatīvajam semināram, rakstīt ZK koordinatoram Jānim Ulmem (janis.ulme@zemesdraugi.lv)

Sagatavoja:
Ilze Grunska
 


Vides izglītības fonda darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta „ Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana“ ietvaros.

visi jaunumi