programmas

Aicina pieteikties dalībai Ekoskolu pedagogu kursos

Vēl līdz 12. augustam Vides izglītības fonds aicina Ekoskolu pedagogus un citus interesentus pieteikties dalībai Ekoskolu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos, kas notiks 2 sesijās. Pirmā notiks 22. un 23. augustā, bet otra - 4.  un 5. septembrī. 

Kursu programmu veido 2 secīgas nodarbības, kuras katra veltīta konkrētam Ekoskolu darbības aspektam. Pirmajā tiks aplūkota Ekoskolu programmas vides pārvaldības principu sekmīga realizēšana izglītības iestādē, sauvkārt otrajā dalībnieki pievērsīsies vides izglītības darba ilgtermiņa plānošanai izglītības iestādē, izmantojot Ekoskolu tēmas un vides pārvaldības elementus. Kā caurviju tēma tiks apskatīta Ekoskolas iespēju izmantošana kompetenču pieejas realizēšanai skolu mācību programmās.

Atsauksmēs no iepriekšējām kursu sesijām dalībnieki atzīst, ka kursi palīdzējuši labāk izprast gan programmas metodiku, gan to, kā tā palīdz attīstīt skolēnu caurviju prasmes un īstenot kompetenču pieeju izglītības iestādē. Tāpat kursu mērķis ir arī radīt iespēju kursu dalībniekiem veidot mērķtiecīgas vides izglītības programmas dažādos mācību priekšmetos, iesaistot Ekoskolu tēmas un elementus, kā arī apgūt vides izglītības ilgtermiņa plānošanas prasmes, izmantojot Ekoskolas programmas vides pārvaldības principus un gada tēmas.

Dalība kursos ir bezmaksas. 
Kursu programma un reģistrācija šeit: https://ej.uz/eko-kursi2

Kursu programmas saskaņotas Rīgas izglītības un informatīvi metodiskajā centrā un kursu dalībnieki saņems apliecības par profesionālās kompetences pilnveidi. (Saskaņojuma nr. RIMC-18-193)

 

Pasākums notiek ar finansiālu atbalstu no Meža attīstības fonda. Par pasākuma saturu atbild projekta partneris Vides izglītības fonds.

 
     


visi jaunumi