programmas

Aizkrauklē tiekas apkārtejo novadu aktīvākie jaunieši

 Jaunieši no Pļaviņu, Skrīveru un Aizkraukles novadiem 30. oktobrī tikās Azikraukles vidusskolā, lai runātu par aktuālajām vides problēmām un jauniešu aktīvismu.

Dalībniekiem bija iespēja klausīties nodarbības, ko vadīja Edmunds Cepurītis no Vides izglītības fonda un Maija Krastiņa, kas pārstāv vairākas organizācijas, tostarp Fridays for Future.

Sarunu laikā tika meklētas iespējas jauniešiem izmainīt vides aizsardzību savās pašvaldībās, kā arī apspriesti jau esošie piemēri, kad tas veiksmīgi izdevies. Kā galvenās tēmas tika apspriesti pārtikas atkritumi un klimata pārmaiņu mazināšana, kas saistās ar transportu un enerģijas ražošanu.

Jaunieši piedāvāja kopīgi gatavotus plānus, kā iespējams panākt pārmaiņas. Papildus tam tika iepazīstināta Jauno vides reportieru pieeja, kas ir viens no instrumentiem plašākas uzmanības pievēršanai dažādiem jauniešiem aktuāliem jautājumiem.


Pasākumu koordinē Vides izglītības fonds projekta "Ekoskolas kopienu līdzdalībai (nr. 2019.LV/NVOF/DAP/053)" ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par pasākuma saturu atbild Vides izglītības fonds.


JVR programmas darbību Latvijā finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta 
"FEE International programmu īstenošana Latvijā 2019. gadā" (nr.1-08/33/2019) ietvaros.
 


     

visi jaunumi