programmas

Aktīvākie dabas nodarbību autori tiekas noslēguma seminārā Līgatnē

Decembra nogalē Līgatnes novadā uz dabas izglītības semināru tika aicināti pedagogi no skolām un pirmsskolām, kas iesūtījušas visradošākās un noderīgākās idejas, kā bērniem veicināt interesi par dabas vērtībām. Semināra mērķis bija apkopot šīs idejas. Tāpat dalībnieki tikai aicināti uzlabot rīcības dabas daudzveidības sargāšanai un iepazīšanai pēc sarunām ar speciālistiem.

 

Nodarbību laikā tika iepazīta citu valstu pieredze dabas izglītības īstenošanā, kā arī apskatīti jautājumi par dažādu dabas nodarbību lomu bērnu mentālās veselības, mācīšanās prasmju uzlabošanā. Saskarsme ar dabu ir viena no atslēgas vērtībām arī vēlākai interesei un gatavībai rīkoties globālo vides problēmu risināšanai.

 

Nodarbības ar pazīstamo entomologu Voldemāru Spuņģi sniedza iespēju kritiski aplūkot arvien populārākās metodes kukaiņu māju veidošanā skolu tuvumā un parkos. Vairums kukaiņu māju veidošanā izvēlēto materiālu neveido neko līdzīgu kukaiņu dabiskajām dzīvotnēm. Spuņģis norāda, ka šādu materiālu izmantošana jāaizvieto, atdarinot dabā sastopamos apstākļus – uz zemes gulošus kokus, alas kokā, niedrēs, cietos iežos, mainīgus mitruma apstākļus. Šāda saruna ļāva izvēlēties labākas un zinātnē balstītas metodes kukaiņu daudzveidības saglabāšanai un iepazīšanai. 

 

Semināra laikā gūtā pieredze un atziņas tiks aizvestas ne tikai uz dalībnieku pārstāvētajām 12 skolām un 10 dažādām pašvaldībām, bet arī tiks izplatīta Ekoskolu tīklā.

Tikšanās programma Erasmus+ projektam

visi jaunumi