programmas

Apbalvošanas pasākumā Ekoskolas svinēs panākumus un aicinās uz Klimata gājienu

Pirmdien, 16. septembrī, pulksten 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notiks ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana. Šogad 129 skolas saņems prestižo starptautisko Zaļo karogu, bet vēl 49 skolas iegūs Latvijas Ekoskolas sertifikātu.

Pasākuma svinīgajā daļā skolas uzrunās un sveiks Vides izglītības fonda pārstāvji, Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika.

Ekoskolu programma Latvijā darbojas jau 17 gadus. Šogad 10 Ekoskolu pārstāvji pirmo reizi kāps uz skatuves jau kā starptautiskā Zaļā karoga statusa ieguvēji, bet vēl vairāk – 24 – būs tādu skolu, kas priekšzīmīgu darbu vides jomā realizē jau vairāk nekā 10 gadu. Tā, piemēram, Amatas pamatskola Zaļā karogu pacels jau 16. reizi pēc kārtas. Noslēdzot starptautiskās Ekoskolu programmas 25. jubilejas gadu, varam lepoties, ka Ekoskolu tīkls īsteno vides izglītību un veicina ilgtspējīgu attīstību 77 Latvijas pašvaldībās.

Apbalvoto skolu saraksts
Apbalvošanas ceremonijas otrajā daļā skolām būs iespēja iepazīsies ar Ekoskolu programmas aktualitātēm šim mācību gadam un plānotajām aktivitātēm UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas rīkotajā Pasaules lielākajā mācību stundā. Papildus tam skolas praktiskā darbnīcā iepazīsies ar aizraujošas un izglītojošas ilgtspējīgas nākotnes scenāriju metodes izmantošanu mācību procesā un ārpusstundu aktivitātēs.

Pasākuma noslēgumā skolas uzrunās neformālās jauniešu kustības “Fridays for Future Latvia” pārstāvji. Jaunieši dalīsies ar savu stāstu par klimata aktīvismu un aktualizēs gaidāmo Klimata gājienu, aicinot Ekoskolas iesaistīties gan klātienē Rīgā, gan savās kopienās, lai kopīgiem spēkiem veicinātu rīcību klimata pārmaiņu ierobežošanai. Lai palīdzētu uzrunāt pēc iespējas plašāku publiku, Ekoskolas kampaņai sagatavos arī savu uzsaukumu. 

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau 17 gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas vairāk kā 200 izglītības iestādes (no pirmsskolām līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas vairāk nekā 51 000 skolu. Programmā tiek aicināta piedalīties ikviena izglītības iestāde, kas gatava savā darbā ilgtermiņā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Vides izglītības fonds skolām nodrošina metodiskos materiālus, sniedz atbalstu un iespēju piedalīties dažādās apmācībās, pieredzes apmaiņas forumos un nacionāla un starptautiska līmeņa projektos. Dalība Ekoskolu programmā ir vērtīgs ieguvums ne tikai skolas kolektīvam, bet arī pašvaldībām, jo līdztekus citiem mērķiem programmā aktīvi tiek veicināta arī sabiedrības līdzdalība apkārtējās vides pārvaldībā.

 

Informāciju sagatavoja – Ilze Rušmane, ilze.rusmane@videsfonds.lv

Ekoskolu programmas koordinators Latvijā – Daniels Trukšāns, daniels.truksans@videsfonds.lv

 

Ekoskolu programmas darbību Latvijā īsteno Vides izglītības fonds un atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2019. gadā” ietvaros.


visi jaunumi