programmas

Klimata kampaņa pabijusi jau 17 ekoskolās

 

Šajā nedēļā Klimata kampaņas izstāde ciemojās jau 17. Ekoskolā - Kārķu pamatskolā. Tas nozīmē, ka šobrīd kampaņa ir izglītojusi pusi no visām paredzētajām skolām.
Ekoskolu klimata kampaņa radīta ar mērķi vērst skolēnu un skolotāju uzmanību, kā labāk novērtēt savu ietekmi uz klimata pārmaiņām un attiecīgi rīkoties, lai to mazinātu savā skolā un tuvākajā apkārtnē, iesaistot gan ģimeni, gan draugus. 
Klimata kampaņai kopumā izvēlētas 34 skolas - 30 no tām notiek divu dienu izstādes, savukārt četrās paredzēti reģionālie pasākumi, sadarbojoties ar "homo ecos:" un citiem aktīvistiem. Tuvākais reģionālais pasākums notiks Vecumniekos, 25. februārī, savukārt Klimata kampaņas izstāde no Kārķiem ceturtdien pārceļos uz Valmieras 2.vidusskolu, turpinot viesoties Vidzemē.

Kampaņas laikā skolēniem ir iespēja papildināt un pārbaudīt savas zināšanas dažādos  interesantos veidos, piemēram, ar prognožu spēles palīdzību, kā arī strādāt grupās, diskutēt ar citiem bērniem un Vides fonda pārstāvjiem par klimata izmaiņām. Skolēni atzīst, ka par šo tematu sabiedrībā ir jārunā vairāk, tā ir jāizglīto. Aleksejs no Rīgas 33.vidusskolas skaidro:"Redzot apkārt pastiprinātus plūdus, gaisa temperatūras svārstības un citas dīvainas lietas, es baidos, ka var notikt arī kas ļaunāks". 

Klimata kampaņas projektu finansiāli atbalsta KPFI (Klimata pārmaiņu finanšu instruments).
Ekoskolu klimata kampaņas pasākumus rīko un koordinē Vides izglītības fonds, starptautiskas sabiedriskās organizācijas FEE (Foundation for Environmental Education) pārstāvis Latvijā, kuras darbības mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību ar vides izglītības palīdzību. Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau astoņus gadus. Kopumā Latvijā Ekoskolu programmā šobrīd darbojas 120 izglītības iestādes.

visi jaunumi