programmas

Ar starptautisku forumu Prāgā noslēdzies projekts "Ēdam atbildīgi!"

Janvāra beigās Prāgā norisinājās projekta “Ēdam atbildīgi!” noslēguma forums Menu For Change (“Pārmaiņu ēdienkarte”), kurā piedalījās 8 projekta dalībvalstu delegācijas – kopā 120 dalībnieku. Foruma mērķis bija nosvinēt 3 gadu laikā gūtos panākumus, dalīties pieredzē un turpināt padziļināt zināšanas par pārtikas patēriņa saistību ar globālām vides problēmām.

No 26. līdz 28. janvārim projekta “Ēdam atbildīgi!” koordinators Latvijā Daniels Turkšāns un pārstāves no 10 Latvijas Ekoskolām iepazīstināja starptautiskos projekta vadītājus un pārējās delegācijas ar projekta rezultātiem un labās prakses piemēriem. Pieredzes apmaiņas sesijas un semināra viesu lekcijas sniedza dažādas idejas pedagogu metodiskajam darbam un iedvesmoja tālākai tēmas izzināšanai arī pēc projekta noslēguma. Tika akcentēti tādi globāli nozīmīgi jautājumi kā klimata pārmaiņas, pārtikas drošība un tās nodrošinājums pasaulē, planētas ekoloģisko iespēju robežas un citas ar pārtikas patēriņu saistītas tēmas. Nodarbību un arī projekta galvenā ideja ir apzināties un izglītoties par šīm problēmām, kā arī rīkoties, lai veicinātu pozitīvas pārmaiņas. To apliecina arī foruma moto – never too little to care and do my share jeb neviens nav par mazu, lai rūpētos un rīkotos.

Šai atziņai piekrīt arī Mālpils internātpamatskolas Ekokomandas koordinatore Dace Purviņa: “Katra cilvēka vides apziņa sākas jau ģimenē, un šis forums vēl reizi apstiprināja, ka es savā būtībā un ģimenē virzos pareizajā atbildīga pārtikas patēriņa virzienā un cenšos iedvesmot ikdienā arī savus skolniekus un kolēģus atbildīgai rīcībai. Forums vienoja skolotājus, ekspertus un jauniešus kopīgu mērķu sasniegšanai, jo svarīgs ir katra ieguldījums, kaut arī pavisam neliels.” Arī Olga Nastina no Rīgas Ostvalda vidusskolas novērtē, ka “forumā piedalījās ļoti dažādu valstu pārstāvji, tomēr tajā valdīja kolosāla kopības sajūta, jo visapkārt bija domubiedri, kuri vienmēr bija gatavi padalīties ar savu pieredzi un idejām.” Olga uzsvēra arī to, ka nodarbībās guvusi daudz interesantas, praktiskas un arī pārsteidzošas informācijas, piemēram, par dažām pārtikas patēriņa īpatnībām Indonēzijā vai par to, kā burkānu lakstus, kurus labākajā gadījumā kompostējam, iespējams pārvērst gardā pesto.

Latvijas delegācija vienbalsīgi atzīst, ka forumā pavadītās dienas bijušas iespaidiem bagātas. Salaspils novada PII “Atvasīte” Ekokoordinatore Daiga Lāčgalve priecājas, ka no foruma atgriezusies pozitīvas enerģijas pilna un ar vislabākajiem iespaidiem – “Novērtēju iespēju dzirdēt un redzēt dažādu speciālistu viedokli un skatījumu par pārtikas un citām globālām vides tēmām, kā arī iepazīt citu valstu darba formas un paveikto.” Daiga arī atzīst, ka forums bijusi izaicinoša un vērtīga pieredze savas skolas aktivitāšu prezentēšanai starptautiskā līmenī. Savukārt Ropažu PII “Annele” Ekokoordinatore Vizma Mužika rezumē: “Forums bija informācija galvai, iedvesma sirdij un prātam un darbība rokām. Ir vērtīgi sajust pasaules elpu un redzēt, kā darbojas Ekoskolas citās valstīs.” Šim viedoklim pievienojas Alūksnes PII “Sprīdītis” pārstāve Sintija Pušpure, kura priecājās iepazīties ar citu valstu pieredzi un novērtēja, ka darbības principos “Sprīdītim” ar tām ir daudz kopēja. Arī Elīna Spolīte no Baldones vidusskolas novērtēja iespēju tuvāk iepazīties ar citu valstu aktivitāšu piemēriem, kurus cer nākotnē pielāgot un izmantot savā skolā.

Daudz pozitīvu iespaidu guvušas arī skolēnu auditorijas pārstāves. Karīna Makrjakova no Aglonas vidusskolas atzīst, ka forums iedvesmojis mainīt paradumus vairākās jomās – nodarbība par šokolādes ceļu no audzētājiem līdz patērētājam noteikti liks turpmāk rūpīgāk izvēlēties saldumus, savukārt ĢMO analīze rosinājusi domāt par pašmāju dārzu – ja ne ārā, tad vismaz uz palodzes. Karīna uzsver: “Sapratu to, ka ir būtiski ne tikai skaisti runāt, bet arī rīkoties,” turklāt tagad viņai ir arī jaunas idejas darbības virzieniem – “mani saistīja Bulgārijas piemērs par to, kā aizraut bērnus un jauniešus tieši virtuālajā pasaulē, kas, manuprāt, ir viens no pirmajiem soļiem ar ko ieinteresēt 21. gs. paaudzes cilvēku.” Arī Elīna Ivanova no Baldones vidusskolas piekrīt, ka “piedzīvotais noteikti palīdzēs Ekopadomes darba un savu paradumu uzlabošanai. Jau tagad ir daudz jaunu ideju!”

Latvijas delegācijā pārstāvētās izglītības iestādes: Salaspils novada pašvaldības PII “Atvasīte”, Ropažu novada PII 'Annele', Baldones vidusskola, Aglonas vidusskola, Alūksnes PII “Sprīdītis”, Rīgas Ostvalda vidusskola, Aizupes pamatskola, Liepupes vidusskola, Brīvā Māras skola un Mālpils internātpamatskola.

Projekts “Ēdam atbildīgi!” aizsākās EYD 2015 (Eiropas attīstības gads) ietvaros un ilga 3 gadus, iesaistot deviņas Eiropas valstis - Bulgāriju, Horvātiju, Čehiju, Latviju, Maltu, Poliju, Rumāniju, Slovākiju un Slovēniju. Latvijā projektā piedalījās 100 izglītības iestādes, bet kopumā projektā darbojušās vairāk nekā 513 skolas. To kopīgais ieguldījums palīdzējis izglītot sabiedrību un veicināt pozitīvas pārmaiņas saistībā ar vienu no lielākajām mūsdienu vides problēmām pasaulē. Pateicoties dalībnieku panākumiem, pārtika šogad ir arī iekļauta oficiālo Ekoskolu programmas tēmu sarakstā, kas nozīmē, ka turpmāk “Ēdam atbildīgi!” aktualizētajiem jautājumiem pakāpeniski pievērsīsies viss plašais Ekoskolu tīkls – vairāk nekā 51 000 skolu 67 pasaules valstīs.

Informācija par foruma programmu: https://www.eatresponsibly.eu/en/news/menu-for-change-international-forum-no-2/

„Ēdam atbildīgi!” Facebook lapa: https://www.facebook.com/edamatbildigi/ 

Informāciju sagatavoja – Ilze Rušmane, ilze.rusmane@videsfonds.lv 
“Ēdam atbildīgi!” un Ekoskolu programmas koordinators Latvijā – Daniels Trukšāns, daniels.truksans@videsfonds.lv

Dokuments sagatavots „Ēd atbildīgi!” projekta ietvaros ar finansiālu atbalstu no Eiropas Savienības. Par dokumenta saturu atbild oficiālais projekta partneris un pārstāvis Latvijā – Vides izglītības fonds.

Ekoskolu programmas darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2016.gadā" ietvaros.

visi jaunumi