programmas

ATTĀLINĀTĀ EKOSKOLU APBALVOŠANAS CEREMONIJĀ EKOSKOLAS UZRUNĀS VALSTS PREZIDENTS

Otrdien, 22. septembrī, pulksten 11.00 raidot no studijas Birojnīcā, Facebook tiešraidē notiks ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana. Šogad 110 izglītības iestādes saņems prestižo starptautisko Zaļo karogu, tostarp vienai izglītības iestādei pirmo reizi tiks piešķirts Ekoskolu vēstnieka statuss, 52 - iegūs Latvijas Ekoskolas sertifikātu.

Pasākuma svinīgajā daļā Ekoskolas uzrunās un sveiks Latvijas valsts prezidents Egils Levits, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce, Valsts izglītības satura centra pārstāve Inese Liepiņa, Starptautiskā vides izglītības fonda izglītības programmas direktors Pramod Kumar Sharma un Vides izglītības fonda vadītājs Jānis Ulme un Eksokolu programmas koordinators Latvijā Daniels Trukšāns.

Pasākuma centrālajā jeb apbalvošanas daļā, izmantojot dažādus interaktīvus iesaistes formātus, tiks suminātas izglītības iestādes, kuras saņēmušas Latvijas Ekoskolas sertifikātu un Zaļā Karoga balvu. Tiešraides studijā būs viesi, kuru apbalvojumu notikums ir jo īpaši nozīmīgs – svinēsim kopā ar Māteru Jura Kazdangas pamatskolu, kura saņēmusi 1. Zaļo karogu un pārstāvēs visus pirmā karoga ieguvējus, priecāsimies kopā ar Alūksnes novada pirmsskolas izglītības iestādi “Sprīdītis”, kura dosies mājup ar pirmo Ekoskolu vēstnieku statusu un godināsim Amatas pamatskolu, kura šogad mastā pacels jau 17. Zaļo karogu pēc kārtas. Kā arī būs citi sveicieni un pārsteigumi.

Ekoskolu apbalvošanas ceremonijas programma

Apbalvoto skolu saraksts

Pasākuma noslēgumā Ekoskolas saņems aktuālo informāciju par gaidāmajiem notikumiem šajā mācību gadā – jauno kvalitātes vērtēšanas sistēmu un iespējām piedalīties dažādās apmācībās, pieredzes apmaiņas aktivitātēs un nacionāla un starptautiska līmeņa projektos.

Šogad Ekoskolu veikumu vērtēja visplašāk pārstāvētā Ekoskolu programmas nacionālā žūrija 18 dalībnieku sastāvā, kurā darbojas jomas eksperti no 15 dažādām valsts institūcijām un sabiedriskajām vides aizsardzības un izglītības organizācijām.


 

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau 18 gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas aptuveni 200 izglītības iestādes (no pirmsskolām līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas 59 000 izglītības iestādes 68 valstīs. Programmā tiek aicināta piedalīties ikviena izglītības iestāde, kas gatava savā darbā ilgtermiņā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Dalība Ekoskolu programmā ir vērtīgs ieguvums ne tikai izglītības iestādes kolektīvam, bet arī pašvaldībām, jo līdztekus citiem mērķiem programmā aktīvi tiek veicināta arī sabiedrības līdzdalība apkārtējās vides pārvaldībā.

 Informāciju sagatavoja – Agnese Lorence, agnese@videsfonds.lv

Ekoskolu programmas koordinators Latvijā – Daniels Trukšāns, daniels.truksans@videsfonds.lv

 Ekoskolu programmas darbību Latvijā īsteno Vides izglītības fonds un atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2020. gadā” ietvaros.visi jaunumi