programmas

Atvērta pieteikšanās Zilā karoga 2018. gada sezonai

Ar informatīvu pasākumu pašvaldību pārstāvjiem piektdien, 12. janvārī pl. 10 Rīgas domes 511. telpā uzsākas gatavošanās Vides izglītības fonda īstenotās starptautiskās ekosertifikācijas programmas “Zilais karogs” 2018. gada sezonai. Pieteikumus sertifikācijai pašvaldības un jahtu ostas varēs iesniegt līdz 2. februārim.
 
Pasākuma ietvaros potenciālajiem kandidātiem būs iespēja iepazīties ar aizvadītās sezonas izvērtējumu un analīzi, uzzināt kritērijus un pieteikšanās procedūru jaunajai sezonai, kā arī gūt padziļinātu ieskatu par jaunākajām programmas aktualitātēm. 
 
Zilā karoga kritēriju ieviešana nodrošina pilnvērtīgu metodoloģiju peldvietu apsaimniekošanai. Kritērijos ir ņemti vērā visi vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības faktori un pievērsta liela uzmanība vides kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai. Iesaistoties programmā, pašvaldības apņemas īstenot arī plašākas vides informācijas un izglītības iniciatīvas. Pagājušajā sezonā 45 valstīs plīvoja 4423 Zilie karogi, no tiem Latvijā – 21.
 
“Ņemot vērā darba apjomu, kas jāpaveic Zilā karoga sertifikāta saņemšanai, darbi pie sezonas sagatavošanas sākas jau laicīgi un arī šogad ceram ieraudzīt jaunus kandidātus un apbalvotās peldvietas un jahtu ostas. Protams, ceram arī saglabāt Latvijas līdera lomu sertificēto peldvietu skaitā starp Baltijas valstīm," saka Vides izglītības fonda vadītājs Jānis Ulme, "Prieks, ka Latvijā programmu novērtē gan pašvaldības, kurām tā sniedz metodoloģiju pilnvērtīgai peldvietas un piekrastes apsaimniekošanai, gan iedzīvotāji un viesi, kas izmanto iespēju atpūsties drošā peldvietā ar izcilu ūdens kvalitāti un videi draudzīgu apsaimiekošanu, gan arī valsts institūcijas, kurām programma sniedz atbalstu būtiskas vides aizsardzības un sabiedrības veselības likumdošanas ieviešanas veicināšanā."
 
Vides izglītības fonds (VIF) ir pasaules vadošās vides izglītības un neatkarīgās tūrisma ekosertifikācijas organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) pārstāvis. Latvijā VIF nodrošina visu starptautisko FEE programmu - Zilais karogs, Zaļā atslēga, Ekoskolas, Jaunie vides reportieri, Izzini mežu - īstenošanu vai pārraudzību. Jau sešus gadus VIF īsteno arī nacionāla līmeņa vides kampaņu “Mana jūra”, kuras ietvaros katru vasaru notiek zaļā ekspedīcija, kā arī nacionālā līmeņa darbs ar jūru piesārņojošo atkritumu problemātiku.

Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2018.gadā" ietvaros.

    

visi jaunumi