programmas

Baltijas jūras problēma – jūras piesārņojošie atkritumi

No 22. līdz 23. oktobrim Stokholmā notiks jūras piesārņojošo atkritumu projekta MARLIN noslēguma konference, kurā piedalīsies pārstāvji no Zviedrijas, Somijas, Igaunijas un Latvijas tūrisma sektora, nevalstiskajām organizācijām, kuģniecības un atkritumu apsaimniekošanas sektora, kā arī Jūras stratēģijas pamatdirektīvu veidotāji, lai diskutētu par potenciālajiem risinājumiem Baltijas jūras piesārņojošo atkritumu novēršanā.

MARLIN ir četru sadarbības valstu (Zviedrijas, Somijas, Igaunijas un Latvijas) īstenots jūras piesārņojošo atkritumu monitoringa projekts, kas notiek ANO Vides programmas (UNEP) izstrādātas metodoloģijas ietvaros. Veikto monitoringu rezultāti atklāj, kāds piesārņojums ir atrodams Baltijas jūras krastos un sniedz iespēju izvērtēt potenciālo piesārņojuma daudzumu jūrā, kā arī analizēt datus par to, kas ir galvenie atbildīgie sektori par piesārņojumu, un salīdzināt pašvaldību sekmes un nepilnības piekrastes apsaimniekošanā. Atkritumu daudzums pludmalēs tiek uzskaitīts 100 metru garā pludmales nogrieznī un ir piemērots Baltijas jūras reģionam.

Latvijā projektu MARLIN īsteno sabiedriskā labuma organizācija Vides izglītības fonds (VIF). Projektā iekļautas piecas pludmales – Vakarbuļļi, Ventspils, Kolka, Zvejniekciems un Jaunķemeri. Projekta ietvaros divus gadus pēc kārtas tika īstenota informatīva un izglītojoša kampaņa Mana jūra, kas izpaudās kā mēnesi ilga ekspedīcija apkārt Baltijas jūras piekrastei, aiicnot piedalīties ikvienu, veicot monitoringus, piedaloties publiskajos pasākumos, koncertos un darbnīcās, kas tika veltīti Baltijas jūrai (Vairāk par kampaņu: www.manajura.lv).

Ar Vides izglītības fonda apkopotajiem 2012. gada apkopotajiem datiem un monitoringu veikšanas vadlīnijām var iepazīties VIF mājaslapā: http://www.videsfonds.lv/lv/marlin. Lielākais atkritumu skaits līdz šim projekta un monitoringu īstenošanas laikā bijis 2012. gada vasaras sezonā, kad kopējais atrasto atkritumu skaits sasniedza 769 vienības, no kuriem gandrīz puse bija plastmasas atkritumi.

Pēc projekta noslēguma 2013. gada decembrī tiks apkopoti līdz šim pieejamie monitoringu dati, kā arī veidoti ieteikumi piekrastes atkritumu apsaimniekošanas un atkritumu samazināšanas stratēģijām.

Projektu sponsorē Centrālā Baltijas programma (Central Baltic Programme), un tas tiks īstenots no 2011. līdz 2013. gadam.
Informāciju sagatavoja:
Ilze Grunska
VIF publicitātes koordinatore
ilze.grunska@zemesdraugi.lv

visi jaunumi