programmas

Bioloģiskā daudzveidība - jauna tēma un materiāls Ekoskolām

Atzīmējot Ekoskolu programmas 15 gadus Latvijā, Vides izglītības fonds piedāvā jaunu Ekoskolu gada tēmu - Bioloģiskā daudzveidība. Tēmas iepazīšanai sadarbībā ar Pasaules Dabas fondu sagatavots jauns metodiskais materiāls, kurā sniegts ieskats galvenajos dabas aizsardzības jautājumos gan Latvijā gan pasaulē. Materiāls ir ikvienam brīvi pieejams Ekoskolu sadaļā.

Materiāla saturs veidots tā, lai tas būtu interesants un saprotams gan dažādu jomu pedagogiem, gan vecāko klašu skolēniem un citiem interesentiem.

Bioloģiskās daudzveidības izzušana, līdz ar klimata pārmaiņām, ir viena no divām lielajām cilvēku radītajām vides problēmām, kas draud līdz nepazīšanai mainīt pasauli, kurā dzīvojam. Kā būtu dzīvot Latvijā bez putniem, bez ziedošām pļavām, bez dabiskiem, skaistiem mežiem un bez dzīvības mūsu Baltijas jūrā? Pat tie, kas ikdienā neuztraucas par vides
aizsardzību, nevēlētos neko tādu pieredzēt, tāpēc gan Ekoskolām, gan visai sabiedrībai ir ļoti svarīgi izprast dabas vērtību izzušanas cēloņus, lai varētu rīkoties to novēršanai.

Materiālā "Bioloģiskā daudzveidība" iespējams ne tikai uzzināt par pastāvošajām problēmām, bet arī iepazīt 28 rīcības, kas palīdz situāciju pasaulē uzlabot. Tāpat iespējams atrast ieteikumus dabas vērtību iepazīšanai tepat Latvijā.

Materiāls sagatavots ar Mežu attīstības fonda finansējumu projektā "Daba ienāk skolā" un cieši saistīts ar aktivitātēm projektā "Lielās augu medības".

Lielās augu medības balstītas Vides izglītības fonda (FEE) izglītības principos un Kjū karaliskā botāniskā dārza (KEW) resursos. KEW ir mājvieta pasaulē lielākajai un daudzveidīgākajai augu un sēņu kolekcijai.
Projekts īstenots ar Toyota Fund for Europe finansiālu atbalstu.


visi jaunumi