programmas

BRĪVPRĀTĪGAJIEM IESPĒJA APGŪT LĪDERĪBU

Šī gada 1. un 2.oktobrī brīvprātīgajiem ir lieliska iespēja piedalīties apmācībās, lai apgūtu noderīgas prasmes.
 
Apmācības norisināsies divas dienas un tajās brīvprātīgie ieskatīties ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķos, uzzinās par brīvprātīgā darba iespējām un, praktiski darbojoties, apgūs līderību. Pasākumā tiks veidots arī tematisks video.
 
Sekojoši iegūtās zināšanas tiks izmantotas, lai vēlāk atbalstītu Ekoskolu līderu skolas jauniešus.
 
Apmācības norisināsies Ķemeros, Meža mājā, dabai tuvos apstākļos.

 
Pasākums tiek organizēts projekta “Atbalsts Vides izglītības fonda programmu potenciāla izmantošanai, stiprinot vietējo kopienu iniciatīvas un līdzdalību vides politikas veidošanā” (nr. 2021.LV/NVOF/MAC/082/17), kuru finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.


visi jaunumi