programmas

Burkāns politiķim - Ekoskolu Rīcības dienu vēstnieku tikšanās ar politiķiem

Pirmdien, 10. novembrī, ES mājā notika pasākums „Burkāns Politiķim”, kad Ekoskolu Globālo Rīcības dienu ietvaros notiekošā vēstnieku konkursa noslēgumā jaunieši no Latvijas reģioniem tikās ar Latvijas lielāko partiju politiķiem, lai pārliecinātu pieņemt izaicinājumus nākamās Saeimas sasaukuma laikā īstenot pret vidi atbildīgu politiku. Tikšanās notika pirmdien, 10.novembrī, 14:00, ES mājā. 
 
Vēsnieku atlase sākās oktobrī ar uzsaukumu konkursu, kurā Ekoskolu jaunieši iesūtīja aicinājumu piedalīties Ekoskolu Rīcības dienās. Tika izvēlēti labākie reģionu pārstāvji, kas sestdien, 1. novembrī, piedalījās iedvesmojošās apmācībās Rīgā, kur Vides Izglītības Fonda eksperti ar prezentācijām un dažādiem vingrinājumiem palīdzēja jauniešiem sagatavoties pārliecināšanā un diskusiju prasmēs.
Šīs tikšanās mērķis bija veicināt jauniešu iesaisti politikas procesos, kā arī nodrošināt atbalstu Ekoskolu kustības mērķu sansiegšanai politiskā līmenī. Dalība šajā pasākumā dod jauniešiem iespēju iepazīt lēmumu pieņēmēju darbu, kā arī iespēju pastāstīt par sev svarīgo un nepastarpināti uzdot jautājumus, toties politiķi gūst priekšstatu par jauniešu uzskatiem un vajadzībām. Sarunā piedalījās E. Tavars (Latviajs Zaļā partija), Mārtiņš Bondars un Māris Trankalis (Latvijas Reģionu apvienība), Einārs Cilinskis (Nacionālā Apvienība), Iveta Žvagiņa (No Sirds Latvijai). Pasākumu vadīja Madara Peipiņa, portāla Manabalss.lv vadītāja.
Diskusija notika četros posmos no kuriem katrs ilgs 12 minūtes. Katra posma laikā katras politiskās partijas pārstāvji tikās ar vienu no jauniešu grupām, kas sagatavojusi jautājumus un ieteikumus par noteiktu ilgtspējīga dzīvesveida tēmu, izmantojot savu pieredzi, kas gūta piedaloties Ekoskolu programmā. Politiķi devās pie katras no grupām, rezultātā izrunājot visas tēmas (Pārtika un Patēriņš, Klimats un Enerģija, Zaļais iepirkums, Atkritumu apsaimniekošana).
Sarunas noslēgumā partiju pārstāvji izteica atzinību par jauniešu zināšanu līmeni un augsto kompetenci, uzsvēra, ka jaunieši, kā savu Ekoskolu vēstnieki var izdarīt ļoti daudz ko savas skolas un reģiona labā, kā arī pauda atbalstu, solot pievērst lielāku uzmanību vides jautājumiem valdības darbā.
Pasākuma laikā sagatavotie foto un video materiāli tiks izmantoti, lai popularizētu jauniešu iesaisti politiskajos procesos caur Ekoskolu kustību, kurā ir apvienojušās vairāk nekā 150 izglītības iestādes visā Latvijā.
Ekoskolu Rīcības dienu mērķis ir ar dažādu skolu organizēto pasākumu palīdzību mudināt jauniešus un ikvienu sabiedrības pārstāvi būt par pārmaiņu ierosinātājiem vides ilgtspējas jautājumos un aktīvi rīkoties šo pārmaiņu sasniegšanā. 
Ekoskolu Rīcības dienas tiek rīkotas projekta “Ekoskolu atbildīga dzīvesveida kampaņa” ietvaros, kas tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Programmas “Ekoskolas” darbību atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds projekta "FEE international programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2014.gadā“ ietvaros. Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu. Projekta “Ekoskolu atbildīga dzīvesveida kampaņa” aktivitātes tiek īstenotas ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Vides izglītības fonda darbību atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta “Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana” ietvaros (projekta nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/100/6/NAC/074/2014)
Programmas “Ekoskolas” darbību atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds projekta " FEE international programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2014.gadā “ ietvaros.
Projekta “Ekoskolu atbildīga dzīvesveida kampaņa” aktivitātes tiek īstenotas ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.
Vides izglītības fonda darbību atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta “Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana” ietvaros (projekta nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/100/6/NAC/074/2014)

visi jaunumi