programmas

Ceļa soma pilna ar pieredzi un idejām - skolotājas piedalās starptautiskā forumā

Pagājušajā nedēļā 21.- 23.oktobrī mācību programmas “Ēdam atbildīgi!” dalībskolu pārstāves piedalījās starptautiskā projekta forumā “Menu For Change” (“Pārmaiņu ēdienkarte”) Prāgā, kurā tikās ar programmas dalībniekiem no astoņām citām pasaules valstīm. Foruma ietvaros skolotājas papildināja savas zināšanas lekcijās un semināros par atbildīga pārtikas patēriņa tēmu un darbnīcās par globālās izglītības metodēm, ko lietot, mācot jauniešiem veikt atbildīgas pārtikas patēriņa izvēles, kā arī smēlās iedvesmu turpmākam darbam.

Forumā tika aplūkotas dažādas jomas, kas saistītas ar pārtikas aprites sistēmu – klimata pārmaiņas, industriāla palmu eļļas ražošana, dzīvnieku izcelsmes produktu ražošana, garas pārtikas ķēdes un to ietekme uz vidi, pārtikas atkritumi, bioloģiskā daudzveidība, dažādi lauksaimniecības paņēmieni, kā arī cilvēktiesības. Tēmas tika ilustrētas ar piemēriem no dzīves, ar kuriem dalījās viesi no visas pasaules – piemēram, lauksaimnieks Paskāls Benu (Pascal Gbenou) no Beninas iepazīstināja skolotājas ar ilgtspējīgas lauksaimniecības iespējām Āfrikā, Šiba Desora (Shiba Desor) no Indijas stāstīja par moderno un tradicionālo lauksaimniecības metožu līdzsvarošanu, bet Su Minga Ko (Su-Ming Khoo), ķīniešu izcelsmes Īrijas Universitātes pētniece, skaidroja, kā pārtikas aprites sistēma ietekmē cilvēktiesību ievērošanu.

Skolotājas atzīst, ka dalība forumā ir devusi nozīmīgu pieredzes bagāžu un pozitīvus iespaidus. Dzimtmisas pamatskolas Ekokoordinatore Iveta Salgrāve kā nozīmīgu ieguvumu min kopības sajūtu, ko radījis forums: “Mēs Latvijā jau sen ar skolēniem  runājam un  lasām par vides saudzēšanu, par lokālo, kas saistāms ar globālo, par klimata pārmaiņām, kuru cēloņi un rezultāts esam mēs paši, taču redzēt kopā tik daudz citu valstu pārstāvju, kuri domā par šo pašu globālo jautājumu risināšanu, kuriem sāp tas pats, kas mums, bija elpu aizraujošs mirklis. Internetā dažādās valodās uzrakstīta patiesība nav tas pats, kas tikšanās aci pret aci, visiem kopā.” Tam piekrīt arī Sanita Fjodorova no Pļaviņu novada ģimnāzijas, uzsverot sadarbības nozīmi vides izglītības mērķu sasniegšanā, un jau plāno iesaistīt projekta aktivitātēs citas novada izglītības iestādes.

Sanita norāda arī uz pārmaiņām savā domāšanā, kas radušās foruma pieredzes iespaidā - “lietas, kas iepriekš šķita mazsvarīgas, par kurām ikdienas steigā nedomāju, pēkšņi kļuva prioritāras”. Viņai piebalso arī Ozolnieku vidusskolas Ekokoordinatore Inta Vaškevica, kas atzīst, ka tieši forumā līdz galam sapratusi globālā aspekta izpratnes nozīmi atbildīga pārtikas patēriņa īstenošanā. Taču šīs izpratnes veidošana prasa pamatīgu iedziļināšanos un resursus – Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” Ekokoordinatore Ludmila Kudreņicka norāda, ka informācijas trūkums un neziņa, kā bērniem pasniegt informāciju par globāliem jautājumiem, ir kopīga problēma pilnīgi visās projekta dalībvalstīs. Tādēļ lieti noderēs forumā gūtās zināšanas gan par situāciju pasaulē – statistika, dati, cēloņsakarības – gan par dažādām mācību metodēm, ko izmantot darbā ar skolēniem.

Savukārt Liene Rolanda no Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās vidusskolas pirmsskolas stāsta: “Forumā guvu vēl lielāku motivāciju aktīvāk iesaistīties vides jautājumos, guvu starptautisku pieredzi kā šos jautājumus praktiski iedzīvināt skolā, jo izglītība var mainīt pasauli!” Mālpils novada vidusskolas Ekokoordinatore Lilita Jomerte pievienojas sajūtai par izglītības nozīmi, norādot, ka forums sniedzis atziņu - “katrs, kaut vai pa sīkam solim, bet var kaut ko mainīt. Lai to realizētu, jāsāk ar mazākiem bērniem (līdz 10 gadiem), jo viņi ir tie, kas labi var nodot šīs vēsmas arī lielākiem bērniem un saviem vecākiem”, bet Ilze Freimane no Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes "Mežmaliņa" forumā pārliecinājusies, ka "ir iespējams sasniegt labu rezultātu, darot mazas lietas radoši, ar aizrautību un pārliecību".  Arī Ikšķiles Brīvās skolas Ekokoordinatore Agnese Kļave piekrīt, ka forums iedvesmojis uz aktīvāku darbošanos, radot apziņu, ka “kaut kas ir jādara, un katra spēkos ir mainīt savas izvēles par labu videi, planētai, cilvēcei”.

Limbažu 3.vidusskolas Ekokoordinatore Daiga Rudzīte kā vienu no foruma ieguvumiem min arī iespēju stiprināt pārliecību par savām spējām – “Latvijas Ekoskolas līdzvērtīgi darbojas Eiropas un pasaules līmenī un skolotāju un audzinātāju pieredze ir līdzvērtīga citu valstu skolu pieredzei”. To apstiprina arī Ieva Mangule no Valmieras Zaļās skolas: “Secināju, ka esmu uz pareizā ceļa, jo lektori iepazīstināja ar aktivitātēm, kurām līdzīgas jau īstenoju”.

Skolotājas ir gatavas forumā gūto pieredzi, idejas un iedvesmu drīzumā arī likt lietā – organizēt nodarbības par to, kā no pāri palikušā ēdiena pagatavot kaut ko jaunu, iepazīstināt bērnus ar pārtikas ceļu līdz viņu šķīvim, salīdzināt dažādu pārtikas produktu ietekmi uz vidi, gatavot organisko atkritumu komposta trauku un īstenot daudzus citus izglītojošus pasākumus.

Forums notika starptautiska projekta “Ēdam atbildīgi!” ievaros un tajā piedalījās 10 izglītības iestāžu – Ikšķiles Brīvās skolas, Limbažu 3. vidusskolas, Valmieras Zaļās skolas, Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās vidusskolas pirmsskolas, Ozolnieku Vidusskolas, Jelgavas PII "Zīļuks", Priekuļu PII "Mežmaliņa", Dzimtmisas pamatskolas, Pļaviņu novada ģimnāzijas un Mālpils novada vidusskolas – pārstāves. „Ēdam atbildīgi!” ir mācību programma Ekoskolām, veidota ar uzsvaru uz izglītības ciešu sasaisti ar praktisku rīcību, kas aizsākas EYD 2015 (Eiropas attīstības gads 2015) ietvaros un turpināsies arī turpmāk kā neatņemama Ekoskolas programmas sastāvdaļa. Programmā piedalās deviņas Eiropas valstis - Bulgārija, Horvātija, Čehija, Latvija, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija.

Projekts tiks īstenots trīs gadu garumā, kopumā Latvijā iesaistot vismaz 100 izglītības iestādes. Pirmajā projekta gadā Latvijā piedalījās 20 skolas, bet šogad dalībskolu skaits jau vairāk nekā dubultojies - piedalās 50 skolas no visas Latvijas.

Informācija par foruma programmu - http://www.eatresponsibly.eu/en/news/menu-for-change-international-forum/
„Ēdam atbildīgi!” - https://www.facebook.com/edamatbildigi/timeline
Ekoskolas - http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas, http://www.draugiem.lv/ekoskolas/

Informāciju sagatavoja – Lelde Vaivode, lelde.vaivode@zemesdraugi.lv
Ekoskolu koordinators Latvijā – Daniels Trukšāns, daniels.truksans@zemesdraugi.lv

Izglītības iestādes, piedaloties projektā „Ēdam atbildīgi!” saņems finansiālu atbalstu savu ideju īstenošanai no Eiropas Savienības. Dokuments sagatavots „Ēd atbildīgi!” projekta ietvaros ar finansiālu atbalstu no Eiropas Savienības. Par dokumenta saturu atbild oficiālais projekta partneris un pārstāvis Latvijā – Vides izglītības fonds.

Ekoskolu programmas darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2016.gadā" ietvaros.


visi jaunumi