programmas

Ūdens dienā Ekoskolas aicina taupīt ūdeni un dzert krāna ūdeni

Pasaules ūdens dienai šogad tika veltīts sauklis “Neatstāj nevienu”, pievēršot uzmanību ūdens pieejamībai. Lai arī pie mums ūdens resursu netrūkst, arī mēs varam uzlabot tā pieejamību, piemēram, ierīkojot skolās dzeramā ūdens krānus, kas ļauj skolēniem bez maksas un bez plastmasas piesārņojuma padzerties tīro Latvijas ūdeni jebkurā laikā. Vides izglītības fonds aicināja Latvijas Ekoskolas pievērsties šīs tēmas aktualizēšanai gan skolas vidē, gan vietējā sabiedrībā, rīkojot akcijas, kurās rosina cilvēkus arī mājās dzert krāna ūdeni fasētā ūdens vietā.

Pirmsskolās bērni veica dažādus eksperimentus par dabas resursu – dzeramā ūdens taupīšanu. Piemēram, Jūrmalas PII “Austras koks” bērni veica eksperimentus par ūdens īpašībām (ūdenī šķīstošām vielām), kā arī dažādu priekšmetu grimšana saskarē ar ūdeni, kā arī veica pētījumu par tīrā ūdens patēriņu 1 bērnam 1 dienā, tad – nedēļā, un skatījās, kāds apjoms sanāk visai grupai kopā. Tāpat arī bērni veidoja dažādus radošos darbus, kurus vēlāk varēja apskatīt kopējā izstādē. Arī Jelgavas PII “Lācītis” bērni piedalījās eksperimentos, kur paši izmēģināja attīrīt piesārņotu ūdeni un secināja, ka tas nemaz nav tik viegli. Bērni paši izteica dažādus ūdens taupīšanas priekšlikumus, piemēram, lietus ūdens savākšanu augu laistīšanai. Jūrmalas PII “Zvaniņš” pirmsskolnieki savukārt paši gatavoja atgādnes par ūdens taupīšanu, kas tika izliktas virtuvē un labierīcību telpās.


Pamatskolās skolēni mācījās par tīra ūdens nozīmi dabā un tā pieejamības nepieciešamībai katras dzīvas būtnes eksistencei, kā arī īstenoja dažādas akcijas. Piemēram, Daugmales pamatskolā diena iesākās ar simbolisku aktivitāti - zilos krekliņos tērptie skolēni un skolotāji izveidoja ūdens pilienu, bet vēlāk dienas laikā ūdens un vides tēmas tika iekļautas mācību stundās. Ekopadome savukārt izveidoja plakātu par ūdens resursu taupīgu izmantošanu. Māteru Jura Kazdangas pamatskolā savukārt devās pastaigās uz tuvējiem avotiem un skolas apkārtnē vēroja, kādos agregātstāvokļos var būt ūdens, salīdzināja avota, peļķes un dīķa ūdens paraugus. Šie paraugi tika ņemti, lai tos salīdzinātu pēc dažām dienām. Skolēni diskutēja, kam un kādēļ nepieciešams ūdens, kas ietekmē tā kvalitāti.

Aktivitātes skolās tika organizētas ne tikai 22. martā, bet dažviet pat visu nedēļu – piemēram, Vidrižu pamatskolā šī tēma mācību nodarbībās tika iekļauta visu nedēļu, un skolēni veidoja arī dažādus informatīvus plakātus. Pasaules ūdens dienā skolā tika demonstrēti skolēnu atrasti video par ūdens piesārņošanu ar plēvi un plastmasu, dzīvnieku bojāeju un citām ar ūdens piesārņojumu un pieejamību saistītām tēmām. Tāpat arī skolā tika izvietotas jaunas atgādnes par ūdens taupīšanu. Skolēni un skolotāji atzīst krāna ūdeni par garšīgu un ir pieraduši to lietot ikdienā fasēta ūdens vietā.---
Pasākumus koordinē Vides izglītības fonds projekta "Ekoskolas kopienu līdzdalībai (nr. 2019.LV/NVOF/DAP/053)" ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par pasākumu saturu atbild Vides izglītības fonds.

   

visi jaunumi