programmas

Dubultos jaunieši apspriež, kā palīdzēt risināt klimata krīzi

Lai iepazītu dažādus vides aizsardzības aspektus un iepazītu Jauno vides reportieru sniegtās iespējas, jaunieši no Liepupes pamatskolas, Sākumskolas "Taurenītis" un citām Jūrmalas skolām 21. oktobrī piedalījās nodarbībās ar Edmundu Cepurīti no Vides izglītības fonda.
Nodarbību laikā tika meklēti risinājumi vides problēmām, kas jauniešiem šķiet visaktuālākās. Pasākuma laikā jaunieši iepazina klimata krīzi un tās iespējamos risinājumus savas skolas apkārtnē - mazāku auto izmantošanu, tā vietā priekšroku dodot velosipēdam.
Lai dotu pamatu reālām izmaiņām, grupiņās tika apspriesti veidi, kā jaunieši var veicināt ilgtspējīga transporta izmantošanu Jūrmalā.


Pasākumu koordinē Vides izglītības fonds projekta "Ekoskolas kopienu līdzdalībai (nr. 2019.LV/NVOF/DAP/053)" ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par pasākuma saturu atbild Vides izglītības fonds.


JVR programmas darbību Latvijā finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta 
"FEE International programmu īstenošana Latvijā 2019. gadā" (nr.1-08/33/2019) ietvaros.


     

visi jaunumi