programmas

Dzimtmisa aicina uz koku dienu!

Dzimtmisas pamatskolas skolotāji- aktīvisti rīko Iecavas un starpnovadu Ekoskolu komandu konkursu- orientēšanās spēli „Koku diena Dzimtmisā”.
Norises vieta:  Dzimtmisas pamatskola, Iecavas novads
Laiks:  2014.gads 24. aprīlis pl. 10:00
 Dalībnieki: skolu komandas. Komandu veido pieci  5.-9. klašu skolēni, pa vienam no katras klases.   (Viens no piektās klases, viens no sestās klases, viens no septītās klases, viens no astotās klases un viens no devītās klases). 
AICINĀM skolas ierasties ar savu balvu –dāvanu citai komandai 7.-Eiro apmērā. 
Mērķis
Aktīvā veidā popularizēt Latvijas mežus, motivēt izglītojamos vides aizsardzībai, saglabāšanai un uzlabošanai.
Konkursa norises kārtība
  1. Skolas piesaka komandas un dalībniekus līdz 2014.gada 10.aprīlim. Pieteikumus sūtīt uz e-pastu salgrave@inbox.lv, tel. 26517280
  2. Līdzi ņemt rakstāmpiederumus, fotoaparātu vai fotoaparātu mobilajā telefonā, ģērbties sportiski, silti, brīvi, būt gataviem aktivitātēm brīvā dabā. Padomāt par piemērotiem apaviem. 
  3. Katra komanda saņem karti ar kontrolpunktiem, kuros veicami uzdevumi.
  4. Lai veiksmīgāk startētu, apskatāmas šādas tēmas:
  1. Konkursa jautājumus izstrādā Dzimtmisas pamatskolas ekopadomes pedagogi.
  2. Uzdevumu veikšanai būs ierobežots laiks.
Konkursa vērtēšana
  1. Konkursa uzdevumus izvērtē žūrijas komisija L.Krēmeres vadībā.
  2. Papildus punktus saņem komanda par sadarbību un pieklājības normu ievērošanu.
  3. Uzvar komanda, kura saņēmusi vairāk punktu.
Balvas: godaraksti, atzinības raksti, komandu sagādātās balvas. 
 
Sagatavoja Dzimtmisas pamatskolas ekopadomes pedagogi: M. Slapiņa, I. Salgrāve un novada ģeogrāfijas MA vadītāja V.Ērgle

visi jaunumi