programmas

Dzimtmisas pamatskola aicina piedalīties koku dienā

Dzimtmisas pamatskolas ekopadomes pārstāvji organizē Iecavas un starpnovadu Ekoskolu komandu konkursu- orientēšanās spēli „Koku diena Dzimtmisā-5”.
Norises vieta: Dzimtmisas pamatskola, Iecavas novads
Laiks: 2015.gads 23. aprīlis pl. 10:00
Dalībnieki: skolu komandas. Komandu veido pieci 5.-9.klašu skolēni, pa vienam no katras klases. (Viens no piektās klases, viens no sestās klases, viens no septītās klases, viens no astotās klases un viens no devītās klases). Skolēnus pavada viens pedagogs.
Skolas aicinātas ierasties ar savu balvu – dāvanu citai komandai 7,- Eiro apmērā.

Mērķis - aktīvā veidā popularizēt Latvijas valsts mežus, motivēt izglītojamos vides aizsardzībai, saglabāšanai un uzlabošanai.

Konkursa norises kārtība:
Skolas piesaka komandas un dalībniekus līdz 2015.gada 10.aprīlim. Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: salgrave@inbox.lv, telef. 26517280
Līdzi ņemt rakstāmpiederumus, fotoaparātu vai fotoaparātu mobilajā telefonā, ģērbties sportiski, brīvi, silti, būt gataviem aktivitātēm brīvā dabā. Padomāt par piemērotiem apaviem.
Katra komanda saņem karti ar kontrolpunktiem, kuros veicami uzdevumi.
Lai veiksmīgāk startētu, apskatāmas šādas tēmas: Latvijas meži. Mežs folklorā. Mežs dabaszinātņu un sociālo zinātņu mācību priekšmetos. Atjautības uzdevumi.Tūrisma elementi. Sporta aktivitātes. Orientēšanās prasmes.

Konkursa jautājumus izstrādā Dzimtmisas pamatskolas eko padome. Lūdzam arī Jūs iespēju robežās iesūtīt vēlamos jautājumus. Līdz pasākuma sākumam tos neizpauž.
Skolotājs pavada komandu līdz startam un spēles laikā atrodas no tās 2m attālumā.
Piedāvājam veidot arī skolotāju komandu no skolu pavadošajiem skolotājiem.

Vērtēšana:
Konkursa uzdevumus izvērtē žūrijas komisija L.Krēmeres vadībā.
Papildus punktus saņem komanda par sadarbību un pieklājību.
Uzvar komanda, kura saņēmusi vairāk punktu.
Balvas: godaraksti, atzinības raksti, komandu sagādātās balvas.

Sagatavoja Dzimtmisas pamatskolas EKO padome.

visi jaunumi