programmas

Eiropas Jūras dienas konkursa rezultāti

Šogad Vides izglītības fonds pirmo reizi rīkoja Eiropas Jūras dienai veltītu konkursu jauniešiem, kurā bija iespēja iesniegt savus foto un video darbus par Baltijas jūru. Par konkursa uzvarētāju kļuvusi Beāte Barkāne ar savu darbu "Mūsu Baltijas jūra"

  Kā šī viena mazā smilga smilšainajā pludmalē,
  Atrodas Baltijas jūra tālajā pasaulē.  

 Te rīts sārti rožains aust,

 Un aicina zvejniekus prasmi paust.


 

 Te ostas darbu sāk,

 Vasarnieki steigšus nāk.


 

 Te jūra krastu robo,

 Un saule mirgo


 

 Nāk vakars un debesis krāso

 Oļi ūdens apskaloti lāso.


 

 Tā Baltijas jūra savu dienu aizvada,

 Bet kā tu, baltieti, savu dienu pavadi? 


 

 Aust rīts, austi tu,

 Dzīvo Baltijas jūra, dzīvo tu! 

visi jaunumi