programmas

Eko-augstskola aicina doties dabā

Vidzemes Augstskolas Studentu apvienības Vides virziens sadarbībā ar biedrību „Balta Daba” aicina ikvienu studentu piedalīties ziemas pārgājienā gar Miegupītes krastiem. 10 km garajā pārgājienā pa Miegupītes dabas taku būs iespēja vērot gan bebru dambjus, gan upes tecējumu, gan kultūrvēsturiskos mantojums, gan arī uzklausīt gida stāstījumu par taku veidošanos un to apkārtni.
 
Siltais ziemas iesākums, stindzinošais turpinājums un straujais atkusnis rada neparastas dabas ainavas tepat mums līdzās. Atpūta dabā ļauj novērtēt skaisto, ieelpot  lauku svaigo gaisu, izkustināt kājas, kā arī pavadīt laiku kopā ar citiem dabas draugiem. Pārgājiena dalībnieku skaits ir ierobežots, tāpēc interesenti aicināti pieteikties, aizpildot anketu http://ej.uz/ziemaspargajiens.
Dalībniekiem, kas aizpildīs anketu, tiks nosūtīta sekojoša informācija par pārgājiena norisi, tā sākuma laiku, tikšanās vietu. Informācija par pārgājienu un citi zaļie jaunumi Vides virziena Facebook lapā: https://www.facebook.com/ViasaZalasZinas.
Uzmanību! Ziemas pārgājiena norises datums var tikt mainīts, nepiemērotu laika apstākļu gadījumā, par ko katram dalībniekam individuāli tiks paziņots.
Nāc dabā!
Papildu informācija:
Ilze Sauša,
ilze.sausa@va.lv,
tālr. 200 670 30

visi jaunumi