programmas

Eko diena - zaļi domājošajiem

Aizvadītā gada 20. decembrī Pļaviņu novada ģimnāzijā norisinājās „Eko diena”, kurā piedalījās arī Ekoskolu koordinators Latvijā Daniels Trukšāns.

Eko diena tika rīkota kā informatīvs un izglītojošs pasākums. Visas dienas garumā skolēni varēja piedalīties tādās aktivitātēs kā rīta rosmē, Eko cilvēka un klases vides kodeksa izstrādē, Eko čekpointā, Eko testos, veselīga uztura konkursā un darbā „centros”. Daniels, savukārt, vadīja informatīvu radio lekciju visai skolai.
Skola arī turpmāk vēlas veidot pasākumus, kas saistīti ar ekoloģiju un dabas saudzēšanu. Maijā plānota koku stādīšana un nākamā Eko diena, visticamāk, norisināsies dabā, ārpus telpām.
Pļaviņu novada ģimnāzija Ekoskolu programmā ir „jauniņā”, tātad šobrīd ir ceļā uz Latvijas Ekoskolas statusa iegūšanu.

Par Eko dienu norisi informēja Pļaviņu novada ģimnāzijas Ekopadomes priekšsēdētāja Lelde Dudare.

Informāciju sagatavoja
Ilze Grunska

visi jaunumi