programmas

Ekoskolās atzīmē Bioloģiskās daudzveidības dienu

Šogad Bioloģiskās daudzveidības diena pasaulē bija īpaši veltīta saiknēm starp dabu un mums ar saukli “Mūsu daudzveidība, mūsu pārtika, mūsu veselība”.Arī Latvijas Ekoskolas atzīmēja Bioloģiskās daudzveidības dienu ar dažādām tematiskām aktivitātēm.

Piemēram, Slokas pamatskolā šī diena tika atzīmēta kā visas skolas kopēja, bērnu rīkota muzikāli izglītojoša āra aktivitāte. Riebiņu vidusskolā savukārt Bioloģiskās daudzveidības tēmai tikai veltīta nevis viena diena, bet vesela nedēļa! Daļa skolēnu kopā ar bioloģijas skolotāju pie skolas stādīja pašu izaudzētus samteņu un asteru stādus, kā arī veidoja radošos darbus par augu dzimtām (īpašu uzmanību pievēršot Latvijai tipiskai florai), bet vecāko klašu audzēkņi piedalījās diskusijā „Malumedniecība un melnais dzīvnieku tirgus”. Diskusijas laikā skolēni noskatījās gan pašu, gan skolotājas veidotās prezentācijas, noskaidroja malumedniecības un dzīvnieku tirgu rašanās cēloņus, apmērus, nodarīto postu un iespējamos apturēšanas veidus, kas palīdzēja veidot skaidru attieksmi pret šādu praksi un tās produktiem.

Rīgas 19. vidusskolā Bioloģiskās daudzveidības dienā tēma tika dažādi integrēta mācībās: skolēni spēlēja spēles par augu daudzveidību, meklēja žurnālos rakstus par dabu, spēlēja bišu spēli un pat piedalījās ātrlasīšanas sacensībās ar tekstiem par dabas daudzveidību. Mājturībā meitenes smēlās iedvesmu no dabas un piemeklēja kleitām dabas faktūras. Ekopadome izlika pie informatīvā dēļa aicinājumus saudzēt dabu un izvietoja pagalmā kukaiņu viesnīcu, bet matemātikas stundās skolēni skaitīja kokus skolas parkā un rezultātus apkopoja diagrammās.


  

   

visi jaunumi