programmas

Ekoskolām ir iespēja pieteikties starptautiskajam konkursam "Vide un inovācijas" .

Labas ziņas Ekoskolu programmā iesaistītām skolām. Jums tiek dota lieliska iespēja realizēt savas idejas, piesakoties starptautiskajam konkursam "Vide un inovācijas" un projekta ietvaros saņemot finansiālu atbalstu savas idejas īstenošanai.
Vides un inovāciju projekts Eiropā norisinās jau kopš 2005. gada, sadarbojoties Ekoskolu starptautiskajai koordinācijai un Toyotas Eiropas fondam. Šī projekta cikla tēma: "Atkritumiem nē! Samazināt, izmantot atkārtoti un nodrošināt pārstrādi ".
Vairāk par konkursu un tā kritērijiem var uzzināt mājaslapā - http://www.eco-schools-toyota.org/innovation2010/index.php?id_lang=10  VIF mājaslapā pie Ekoskolu programmas ir pievienots šim konkursam veltīts buklets un plakāts.
Lai pieteiktos konkursam, pagaidām pietiks tikai ar to, ka aizpildīsiet pavisam vienkāršu pieteikumu formu, norādot tikai skolu un kontaktpersonu. Pieteikuma forma ir pievienota VIF mājaslapā pie Ekoskolu programmas. To Jums jāatsūta līdz 21. janvārim.
Lai domas raisās un viss izdodas!

visi jaunumi