programmas

Ekoskolas ar siltiem džemperiem pret klimata pārmaiņām

Jau rīt, 12. februārī, Vides izglītības fonds aicina Latvijas skolas, uzņēmumi un citas organizācijas piedalīties ikgadējā akcijā “Silto džemperu diena”. Akcijas mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veicināt videi un klimatam draudzīgākus paradumus. Silto džemperu dienā tradicionāli telpās tiek nedaudz samazināta temperatūra, un visi ir aicināti uzvilkt siltāku džemperi, tādējādi arī simboliskā veidā apliecinot atbalstu iniciatīvai.

Silto džemperu dienas 2005. gadā aizsāka Ekoskolas Beļģijā kā atbildi Kioto protokolam, aicinot sabiedrību palīdzēt virzīties uz mērķi samazināt klimata pārmaiņas. Palīdzība var izpausties itin vienkāršās ikdienas darbībās, piemēram, samazinot apkures jaudu un uzvelkot siltāku džemperi, biežāk braucot ar velosipēdu, izslēdzot elektroierīces, kad tās nelietojam, u.c. paradumos. Kampaņas laikā izdevās ne tikai uzskatāmi samazināt radītos ogļskābās gāzes izmešus, bet arī veicināt skolēnu un plašākas sabiedrības informētību par problēmām, kas saistītas ar klimata pārmaiņām.

Latvijā Silto džemperu diena Ekoskolās un citās sadarbības organizācijās notiek trešo gadu. Šobrīd, kad skolēni visā pasaulē ar dažādām akcijām un protestiem mudina varas pārstāvjus izvirzīt klimata jautājumus kā prioritāti, akcija ir īpaši aktuāla. Tā kalpo ne tikai izglītojošiem mērķiem, veicina arī sadarbību starp skolām, organizācijām, uzņēmumiem un pašvaldībām un rosina ikvienu ne tikai gaidīt ilgtspējīgus lēmumus valstiskā līmenī, bet pieņemt praktiskas izmaiņas arī savos ieradumos.

Vides izglītības fonds 
http://www.videsfonds.lv 
http://www.twitter.com/videsfonds
https://www.instagram.com/fee_latvia/

Ekoskolas
http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas
http://www.draugiem.lv/ekoskolas/ 

Vides izglītības fonda īstenotajā Ekoskolu programmā šobrīd piedalās vairāk nekā 200 izglītības iestāžu, tostarp pirmsskolas izglītības iestādes, skolas un augstskolas. Ekoskolu programma pasaulē darbojas 67 valstīs un tajā iesaistījušās 51 000 skolas. Ikviena skola var brīvprātīgi pievienoties Ekoskolu saimei, veicot videi un ilgtspējīgas principiem atbilstošas rīcības. 
Vairāk informācijas Vides izglītības fonda mājaslapā – www.videsfonds.lv

Informāciju sagatavoja – Ilze Rušmaneilze.rusmane@videsfonds.lv 
Ekoskolu koordinators Latvijā – Daniels Trukšānsdaniels.truksans@videsfonds.lv


Vides izglītības fonds (VIF) ir pasaules vadošās vides izglītības un neatkarīgās tūrisma ekosertifikācijas organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) pārstāvis. Latvijā VIF nodrošina visu starptautisko FEE programmu - Zilais karogs, Zaļā atslēga, Ekoskolas, Jaunie vides reportieri, Izzini mežu - īstenošanu vai pārraudzību. Jau septīto gadu VIF īsteno arī nacionāla līmeņa vides kampaņu “Mana jūra”, kuras ietvaros katru vasaru notiek zaļā ekspedīcija.

Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2018. gadā" ietvaros.


visi jaunumi