programmas

Ekoskolas atzīmē Meža dienu

Pasaules mežu dienas tēma šogad bija meži un izglītība. Vides izglītības fonds aicināja Ekoskolas izmantot šo dienu, lai atrastu iespējas stundu laikā vai pēc tām sarīkot izglītojošu pastaigu uz mežu.

Skolas šī gada tēmu apspēlēja dažādi, gan aktualizējot mežu lomu apkārtējā vidē un mūsu ikdienā, gan arī izmantojot meža resursus citu prasmju attīstīšanā. Pirmsskolu vecuma bērni Meža dienā baudīja svaiga gaisa un kustību prieku, cenšoties saskatīt, vai kaut kur ir jau redzamas kādas pirmās lapiņas vai pumpuri, spēlējot dažādas izglītojošas vides spēles, vācot herbārijus un arī rūpējoties par tīrību meža takās.

Skolās savukārt mežs tika izmantots kā laba vide dažādām āra nodarbībām. Piemēram, Māteru Jura Kazdangas pamatskolā Meža dienā skolēni ne tikai pētīja dažādas pavasara pazīmes dabā, bet arī mērīja dižkokus un sagatavoja atgādnes par labas uzvedības kodeksu mežā. Ārā notika gan literatūras, gan mūzikas, gan svešvalodu nodarbības, kurās sprieda par meža nozīmi un to, kā pasaule izskatītos bez tiem. Arī Ogresgala pamatskolā un Rugāju novada Eglaines pamatskolā šajā dienā tika organizēti pārgājieni mežā ar izglītojošām nodarbībām, kā arī iespēja skolēniem tikties ar meža speciālistiem. Tika pētītas meža speciālistu  profesijas, salīdzināti dati par meža platībām, mežinieku izglītību, vīriešu un sieviešu nodarbinātību mežā nozarē, ar darbinieku izglītību un vecumu, kā arī skolēni iepazinās ar sabiedrības izglītošanu par meža tēmu.

Vidusskolās Meža dienā skolēni ne tikai paši izglītojās un baudīja laiku ārā, bet arī izmantoja izdevību uzrunāt apkārtējos sabiedrību. Piemēram, Rīgas 69. vidusskolas skolēni, novērtējot mežu un tā ilgtspējīgu attīstību, izvietoja gaitenī skolēnu radošos plakātus un izveidoja pat skolas video "Mežs ir dzīvība" – aicinājumu saudzēt tik vērtīgos meža resursus.

   


 

Paldies par iesūtītajiem aktivitāšu aprakstiem Babītes PII, Daugavpils 12. vidusskolai, Jūrmalas PII “Austras koks”, Jūrmalas PII “Zvaniņš”, Māteru Jura Kazdangas pamatskolai, Ogresgala pamatskolai, Rīgas 69. vidusskolai, Rugāju novada Eglaines pamatskolai, Vestienas pamatskolai un Zaļajai skolai Valmierā!

---
Pasākumus koordinē Vides izglītības fonds projekta "Ekoskolas kopienu līdzdalībai (nr. 2019.LV/NVOF/DAP/053)" ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par pasākumu saturu atbild Vides izglītības fonds.


    

visi jaunumi